Aktuálne témy

Carsonove centrum pre teologickú obnovu

V mene organizácie The Gospel Coalition (TGC)/Spoločenstvo evanjelia (SE) s radosťou oznamujeme spustenie novej významnej iniciatívy: Carsonovo centrum pre teologickú obnovu.

Na celom svete dnes biblická negramotnosť brzdí duchovnú hĺbku – nielen v zmenšujúcej sa cirkvi na Západe, ale dokonca aj v rastúcich cirkvách na Juhu a Východe. Duchovná obnova však nie je možná bez návratu k Písmu. A hoci internet ponúka bezprecedentný prístup k Biblii, mnohé z najpoužívanejších zdrojov na štúdium Božieho slova sú v lepšom prípade neužitočné, v horšom heretické.

Preto TGC založila The Carson Center for Theological Renewal (Carsonovo centrum pre teologickú obnovu), pomenované na počesť spoluzakladateľa TGC Dona Carsona. Ako vidíme v Písme a v dejinách cirkvi, duchovná obnova prichádza po teologickej obnove, keď starobylé evanjelium Ježiša Krista znovu uchváti naše srdcia a mysle.

Táto nová iniciatíva podporuje duchovnú obnovu na celom svete tým, že poskytuje vynikajúce teologické zdroje pre celú cirkev – pre každého, kto je povolaný vyučovať, a pre každého, kto chce študovať Bibliu.

Centrum pomáha vedúcim biblických štúdií a moderátorom malých skupín pri vyučovaní Božieho slova, aby mohli na mieste odpovedať na náročné otázky pomocou rýchleho vyhľadávania na svojich smartfónoch. Centrum bezplatne pre používateľov vydáva teologické časopisy a odborné knihy pre pastorov a teológov bez ohľadu na to, kde žijú. Pre učiteľov, ktorí nemajú formálne vzdelanie, poskytuje Centrum bezplatné zdroje o stovkách teologických tém a o každej knihe Biblie. Stačí im prístup na internet, aby mnohé z týchto zdrojov našli vo svojich jazykoch.

Dnes Centrum spúšťa prevádzku s tisíckami biblických a teologických zdrojov, ktoré sú k dispozícii a pripravené na vyhľadávanie. Vzhľadom na prebiehajúce prekladateľské projekty a pripravované nové zdroje však ešte len začíname.

Čo môžete očakávať

V priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov si Carsonovo centrum kladie za cieľ nasledovné:

Vytvárať: Carsonovo centrum vytvorí a bude distribuovať zbierku viacerých zdrojov, ktorá bude v prvom rade digitálna a bude slúžiť vedúcim cirkví na celom svete. Zdroje budú obsahovať komentáre ku každej knihe Biblie, biblické a teologické slovníky, hermeneutickú príručku a ďalšie. Chceme, aby mal každý vedúci cirkevného zboru prístup k základným nástrojom potrebným na úspešné biblické štúdium.

Zhromažďovať: Carsonovo centrum bude zhromažďovať a distribuovať širokú škálu biblických a teologických materiálov. Táto zbierka bude zahŕňať knižnicu kázní, bezplatné kurzy na stovky teologických tém a tém praktickej služby, recenzie kníh a odborné články na rôzne témy. Carsonova digitálna knižnica po prvýkrát zhromažďuje diela Dona Carsona, vrátane viac ako 600 kázní a konferenčných posolstiev v zvukovej podobe a v prepise; viacero bezplatných elektronických kníh; stovky článkov a recenzií na rôzne témy, od autority Písma až po výzvy postmodernizmu; a niekoľko kurzov, vrátane známeho cyklu prednášok Boh, ktorý je tu.

Kultivovať: Vybraná skupina spolupracovníkov – špičkových biblistov a teológov z celého sveta – bude pomáhať viesť Carsonovo centrum tým, že bude vytvárať zdroje, ktoré budú slúžiť ďalšej generácii cirkevných učiteľov. Títo štipendisti budú tiež poskytovať online školenia v štýle kohorty pre biblických učiteľov, študentov a všetkých ostatných, ktorí sa chcú lepšie zoznámiť s Bohom prostredníctvom jeho Slova.

Ako sa môžete zapojiť

Carsonovo centrum pripravuje pôdu teologickej obnovy tým, že vysádza zdroje, ktoré pomáhajú biblickým učiteľom a študentom rásť do zrelosti. Tu je návod, ako sa môžete zapojiť:

  1. Preskúmajte zdroje Centra a nájdite články, kázne, komentáre, eseje, knihy a prednášky, ktoré poslúžia vám a vášmu zboru.
  2. Modlite sa, aby si Boh použil tento nový zdroj na posilnenie vodcov cirkvi na celom svete. Modlite sa aj za programového riaditeľa The Carson Center Phila Thompsona, ako aj za naše hľadanie výkonného riaditeľa a spolupracovníkov.
  3. Venujte finančný dar a staňte sa našim partnerom v tejto misii.
  4. Šírte informácie o tomto zdroji medzi ďalšími učiteľmi Biblie a študentmi, ktorým by mohol byť prospešný.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Collin Hansen

je redakčným riaditeľom Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition) v USA. Vyštudoval teológiu, žurnalistiku a históriu. Spolu s manželkou žijú v americkej Alabame.