Autor - PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.

Prečo má Boh cirkev?

Nad odpoveďou na túto otázku sa zamýšľa:

TOMÁŠ HENŽEL– zakladá Zbor Cirkvi bratskej – Bratislava PARADOX; vedie PLANt.sk