Zakladanie zborov

Aká je podstata zakladania nových zborov?

Nad odpoveďou na túto otázku sa zamýšľa:

TOMÁŠ HENŽEL
– zakladá Zbor Cirkvi bratskej – Bratislava PARADOX; vedie PLANt.sk

PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.