Autor - PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.

Misijný životný štýl

Misia nie je program či aktivita, ale to, kto som, ako premýšľam, ako prežívam veci a ako konám v každodennom živote.