Zakladanie zborov

Treba na Slovensku zakladať nové cirkevné zbory?

Odpoveď na túto otázku v spoločnej diskusii hľadajú:

MARIÁN KAŇUCH
– farár cirkevného zboru ECAV v Žiline; autor dizertačnej práce “Zakladanie cirkevných zborov ako výzva pre evanjelickú misiológiu”

BENJAMIN UHRIN
– predseda Rady Bratskej jednoty baptistov; vedie tím pre podporu zakladania nových zborov BJB

TOMÁŠ HENŽEL
– zakladá Zbor Cirkvi bratskej – Bratislava PARADOX; vedie PLANt.sk

PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.