Autor - Thomas Schreiner

je profesorom Novej zmluvy a prodekanom pre Písmo a výklad na Južnom baptistickom teologickom seminári v Louisville v Kentucky.