Cirkev a služba

Čo robí dobrú pieseň dobrou?

Erik Routley, známy britský hymnológ v 50. rokoch 20. storočia, bežne hovoril, že dobrá pieseň by mala byť „dobre napísaná, dobre zvolená a dobre zaspievaná“. Už viac ako päťdesiat rokov sú tieto slová pre mňa poučným filtrom. Riadil som sa nimi, keď som vyberal piesne na bohoslužby, svadby, pohreby, malé skupiny a víkendovky.

Čo však tieto tri vlastnosti vlastne znamenajú? Poďme ich bližšie preskúmať.

Dobre napísaná

Pod pojmom „dobre napísaná“ mám na mysli teológiu piesne, ktorá by mala byť zdravá, a jej hudbu, ktorá by mala byť dobre spracovaná. Routley by neschválil žiadnu pieseň, ak by neprešla dvoma skúškami – skúškou gramatiky a skúškou zboru. Po prvé, musela byť gramaticky správna. Napísal: „Ako umelecké dielo v literatúre musí byť bez chyby. Nesmie sa priečiť pravidlám gramatiky. . . . Jej myšlienka nesmie byť taká, že keby bola stoličkou alebo stolom, zrútila by sa, len čo by sa na ňu položila akákoľvek váha.“ Po druhé, musí byť vhodná na zborový spev. Routley napísal: „Je potrebné, aby pieseň po napísaní presne a v plnom rozsahu plnila to, na čo bola určená. Pieseň je určená na zborový akt chvály.“

Niektoré piesne (hymny) sú majstrovskými skladateľskými dielami, ale cirkevné zhromaždenia ich ťažko spievajú. Iné piesne slúžia ako vyjadrenie osobnej zbožnosti, ale tematicky neobsahujú iné. V oboch prípadoch podľa Routleyho testov tieto piesne zlyhávajú.

Keď hovoríme o tom, že piesne sú „dobre napísané“, máme na mysli nielen text, ale aj melódiu. Skvelé melódie majú tendenciu získať si trvalú silu; pretrvávajú naprieč generáciami. Napríklad pieseň O Sacred Head Now Wounded (Ó, hlava v mukách, v žiali), ktorú zložil Hans Leo Hassler na slová Bernarda z Clairvaux, je jedným z najväčších svetových hudobných majstrovských diel v nemalej miere vďaka svojej prenikavej melódii. Melódiu piesne nemožno prehliadnuť.

Dobre napísané piesne sa tešia zdravému spojeniu hudby a textu. Silným príkladom tohto spojenia je pieseň Isaaca Wattsa When I Survey the Wonderous Cross (Keď na ten kríž sa zahľadím). Slová piesne sú umocnené jej melódiou. Jej melódia sa, rovnako ako spev, pohybuje hore a dole po jednom kroku, pričom jej rozsah má len päť tónov. Jej hĺbka a tempo sa spájajú s textom a sprostredkúvajú súkromné meditácie pozorovateľa kríža.

Plynutie času má tendenciu odhaľovať najlepšie piesne z každej doby. Slávny autor hymnov Charles Wesley zložil viac ako 6 500 piesní; v obehu ich zostalo len 253. Hŕstka našich súčasných piesní možno prežije aj niekoľko ďalších generácií. V každom prípade zbory robia dobre, ak sú rozvážne a vyhľadávajú najlepšie piesne, ktoré majú k dispozícii, dokonca aj tie starobylé! Stuarta Townenda, autora piesní How Deep the Father’s Love for Us (Jak vzácna milosť Otcova) a In Christ Alone (Len v Kristovi), sa pýtali, či jeho piesne prejdú skúškou času. Pokorne odpovedal: „To ukáže len čas!“

Dobre zvolená

Výber piesní môže byť najnáročnejšou úlohou pre každého vedúceho chvál. Tento proces si vyžaduje čas a buď široké znalosti hymnológie, alebo prístup k tematickým indexom. Keďže spev je dôležitou súčasťou toho, čo kresťania robia, keď sa zhromažďujú, vedúci chvál by mali byť pri výbere opatrní (Ef 5:19). Žiaľ, zlý výber môže viesť k rozptýleniu alebo dokonca k bezduchému spevu. Nesúvislosť, ktorú vytvára nesprávne zvolená hudba, môže zhromaždenie pripraviť o sústredenie. Preto by piesne mali tematicky a tónovo ladiť s ostatnými prvkami bohoslužby. Tak ako texty piesní by mali dopĺňať melódie, výber piesní by mal dopĺňať zvyšok zhromaždenia. Konkrétna pieseň môže predvídať to, čo bude nasledovať v bohoslužbe, alebo môže reflektovať to, čo sa práve odohralo. Niekedy zhromaždeniu dobre poslúži krátke úvodné slovo, v ktorom sa vysvetlí, prečo bola vybraná konkrétna pieseň a ako sa zhromaždenie môže zamyslieť nad jej významom.

Špeciálne bohoslužby, ako sú svadby a pohreby, obdobie v roku alebo dokonca priemerný vek zhromaždenia ovplyvnia, aké piesne sa budú spievať a kde v bohoslužbe budú umiestnené. Keď sme napríklad vytvárali spevník pre kresťanskú základnú školu, mali sme na mysli cieľovú skupinu: deti! Zistili sme, že piesne ako Come, Children, Join to Sing, O, Little Town of Betlehem, Once in Royal David´s CityWe Three Kings of Orient Are dokonale vyhovujú žiakom základných škôl. Pri výbere piesní je najlepšie mať na pamäti zhromaždenie.

Dobre zaspievaná

Existuje mnoho dôvodov, prečo zbor nemusí dobre spievať pieseň. Možno ju jednoducho nepoznajú, alebo možno vedúci bohoslužieb robí rušivé chyby. Možno sa doprovod a zhromaždenie rozišli v rytme. Ak majú zbory dobre spievať, potom vedúci chvál potrebujú pravidelnú spätnú väzbu a hodnotenie. Počas týchto hodnotení si môžu položiť ľubovoľný počet nasledujúcich otázok:

  • Ako zbor spieval jednotlivé piesne?
  • Ak nespievali dobre, prečo?
  • Potrebovala pieseň obsažnejší úvod?
  • Myslíme si, že pomôže opakovanie?
  • Bola pieseň nevhodná?

Hoci sú tieto otázky niekedy bolestivé, pomáhajú vedúcim prísť na koreň zle zaspievanej piesne.

Tento článok sa pokúsil formovať spôsob, akým vedúci chvál hodnotia piesne. Keďže zborový spev je jednou z našich týždenných výsad ako kresťanov, mali by sme k nemu pristupovať veľmi starostlivo. Ak Pán dá, náš spev bude súčasťou prijateľného uctievania, ktoré prinášame Bohu (Heb 12:29).

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

Témy:

David and Barbara Leeman

sú cirkevní a školskí hudobníci na dôchodku a žijú v Greenville, SC. Vo vydavateľstve Moody Publishers vydali dve knihy piesní: Hosanna in Excelsis a Our Hymns, Our Heritage.

David and Barbara Leeman tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články