Aktuálne témy

Dá sa takto žiť?

Môžeš byť homosexuál a zároveň kresťan?
Naozaj Biblia vyžaduje celibát, ak nejde o heterosexuálne manželstvo?
Nie je nerealistické a nespravodlivé vnucovať niekomu osamelosť, nútiť ho, aby sa vzdal základných ľudských uspokojení, akými sú napríklad sex a manželstvo?
Je dnes učenie cirkvi o homosexualite prijateľné?

Ed Shaw v tejto úprimnej knihe veľmi otvorene hovorí o svojej bolesti pri vyrovnávaní sa s náklonnosťou k rovnakému pohlaviu. Napriek tomu sa rozhodol zostať verný tomu, čo hovorí Biblia a čo cirkev vždy učila o manželstve a sexe. Ukazuje, že poslušnosť voči Ježišovi je v konečnom dôsledku jediným spôsobom, ako naplno prežiť život. Vysvetľuje tiež, že biblické učenie sa zdá byť nezmyselné nie kvôli jeho ťažkostiam, ale kvôli prešľapom, ktoré cirkev často urobila v chápaní kresťanského života. Formuje nás svet okolo nás a my musíme naliehavo nanovo preskúmať hodnoty, ktoré poháňajú naše učeníctvo. Iba ak to urobíme vo svetle Biblie, môžeme porozumieť výzve, ktorú kladie na životy tých, ktorých priťahuje ich vlastné pohlavie. Iba navrátením sa k realite učeníctva podľa evanjelia môžeme skutočne vidieť a oceniť, že život v Kristovi je najlepším spôsobom, akým možno žiť akýkoľvek ľudský život – bez ohľadu na to, kto nás priťahuje.


Vydavateľstvo: Porta libri
Formát:       A5, mäkká väzba
Jazyk:    slovenčina
ISBN:     978-80-8156-121-4
Rok vydania:    2021
Počet strán:      140


Ed Shaw je kazateľom zboru Emmanuel City Centre v Bristole v Anglicku a súčasťou tímu webstránky Living Out. Má rád svoju rodinu a priateľov, svoj cirkevný zbor a svoje mesto, hudbu a knihy.

ReFormatio

ReFormatio je knižná edícia vydavateľstva Porta Libri. ReFormatio chce prispieť k tomu, aby “Božia sláva napĺňala zem tak, ako voda napĺňa moria” - Habakuk 2:14.