Aktuálne témy

5. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Muži vzali so sebou dary i Benjamína. Vstali, odišli do Egypta a predstúpili pred Jozefa. Keď Jozef zazrel pri nich Benjamína, povedal správcovi domu: Zaveď mužov do domu, zabi dobytča a daj ho pripraviť, lebo títo muži budú so mnou obedovať… Keď Jozef vkročil do domu, odovzdali mu svoj dar a poklonili sa mu až po zem… Keď uvidel svojho brata Benjamína, spýtal sa: Toto je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Nato sa Jozef rýchlo vzdialil… Vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal. Potom si umyl tvár, vyšiel a s premáhaním povedal: Prineste jedlo! Bratia sedeli pred ním od prvorodeného až po najmladšieho. Každý z nich sa divil, že sedia podľa svojho veku. Potom ich poctil jedlom zo svojho stola. No Benjamína poctil päťkrát viac než ostatných. Pili a veselili sa s ním.

Genezis 43: 15 – 34

Bratia znovu prídu do Egypta, tentokrát aj s Benjamínom. Pri prvej návšteve sa stretli s nečakanou tvrdosťou pána krajiny. Najprv boli krivo obvinení zo špionáže, potom boli na tri dni uväznení. Nakoniec sa síce vrátili domov, ale bez Šimeóna, ktorý zostal v Egypte ako rukojemník. A navyše s podmienkou, že na budúce musia prísť aj s najmladším bratom. Po týchto skúsenostiach z prvej návštevy už druhýkrát prichádzajú s veľkými obavami. Ale tie sa vôbec nenaplnia. Naopak, stretnú sa s nečakane láskavým prijatím a priazňou pána zeme. Ten im vo svojom dome vystrojí veľkú hostinu. Bratia sú takí prekvapení, že nevedia, čo si o tom majú myslieť. Navyše sa počas hostiny dejú veľmi zvláštne veci. Pán zeme ich usadí za stôl od najstaršieho po najmladšieho. Odkiaľ tento Egypťan vie, v akom poradí sa narodili? Samé záhadné veci.

Vrchol stolovania nastane vo chvíli, keď Benjamín dostane päťnásobne väčšiu porciu ako ostatní. Prečo je otcov miláčik uprednostnený ešte aj pánom Egypta? Bratia netušia, že práve týmto ich Jozef skúša. V minulosti to bol on, ktorý bol ako otcov miláčik uprednostňovaný. A výsledok? Viedlo to k takej závisti a nenávisti bratov voči nemu, že ho predali do otroctva. Miesto Jozefa tu teraz sedí ďalší otcov miláčik. Aká bude ich reakcia tentokrát, keď sa stanú svedkami toho, ako je ich najmladší brat uprednostnený? Vyvolá to v nich nevôľu? Budú mu závidieť? Začnú na Benjamína krivo zazerať? Jozef pozorne sleduje tváre starších bratov, ale nič také v nich nespozoruje. Nikto sa nesťažuje na to, že Benjamín dostal päťnásobne viac. Práve naopak: Pili a veselili sa s ním. Teda s Benjamínom. Ťažké okolnosti ich stmelili. Čo kedysi Jozefovi závideli, teraz Benjamínovi doprajú. Skúšku zvládli. Reparát z prajnosti zložili.

Pane, pomôž nám nezávidieť ale dopriať tým, ktorým sa v živote ujde viac!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal