Cirkev a služba

Dajte si pozor na pastora – hrdinu

Mnohí pastori sa môžu stotožniť s nasledujúcou skúsenosťou (voľne založenou na mojom každodennom kazateľskom živote; všetky mená sú zmenené na ochranu nevinných):

Člen zboru John posiela e-mailom najnovší úryvok z kázne svojho obľúbeného slávneho pastora. Chce, aby som si ho vypočul a dal mu spätnú väzbu. Pre Johna je to často zastretý pokus pokorne sa pochváliť svojou teologickou bystrosťou alebo snaha zmeniť to, čo považuje za nedostatočné v mojom vlastnom chápaní. O hodinu neskôr sa na Facebooku objaví správa od členky zborku Susan. Prečítala si príspevok o [doplňte si ľubovoľnú z horúcich tém] a chce poznať môj názor. Neskôr v ten deň píše správu Shane, ktorý len pred nedávnom začal chodiť do zboru, s otázkou o knihe svojho obľúbeného autora. Zaujíma ho, či som ju čítal, a chce poznať môj názor.

Dvetisíc rokov bola práca pastora dosť ťažká. Dnešný pastor však zvláda každodenné pastierske povinnosti a zároveň pasie ovce, ktoré často kŕmia ruky iných pastierov. Kombinácia sociálnych médií a tribalizácie modernej cirkvi ponecháva priemernému návštevníkovi kostola závratný panteón hviezdnych pastorov, z ktorých si môže vybrať. Pozorujem, že pravidlo „vrana k vrane sadá“ vytvára v zboroch podkmene fanúšikov pastorov – hrdinov. Ovce nevyhnutne porovnávajú svojho pastiera s mediálnym pastorom, ktorý pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Premýšľajte o tom: priemerný návštevník zboru má možnosť si vybrať z panteónu. Vďaka tomu, že COVID-19 vytláča väčšinu zborov na internet, môžu kresťania „chodiť”“ do ktoréhokoľvek národného alebo medzinárodného zboru, ktorý sa im zapáči. Načo počúvať svojho normálneho kazateľa, keď môžete sedieť pri nohách streamovaného kazateľa – hrdinu?

Apoštol Pavol – pastor – hrdina, ak niekto taký vôbec existoval – dôrazne odsudzoval vernosť vodcom: „Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov!“ „Ja som Apollov!“ „Ja zas Kéfasov!“ „Ja Kristov!“ Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene?” (1Kor 1:12-13). Problémom ľudských hrdinov je, že môžu vytlačiť alebo zmenšiť vernosť nášho srdca nášmu hlavnému hrdinovi, Ježišovi Kristovi.

S obdivovaním pastorov – hrdinov na diaľku sú prinajmenšom dva hlavné problémy.

1. Vidíte ho z diaľky

Rozprával som sa s mnohými členmi zborov, ktoré vedú pastori hrdinovia. Často oni sami nie sú takí zamilovaní do pastora ako jeho fanúšikovia na diaľku.

Prečo? Vidia ho holisticky. Hlboko si vážia jeho jedinečné dary a vo všeobecnosti si uvedomujú jeho ďalekosiahly vplyv. Vidia ho však aj počas jeho zlých dní (tie sa do podcastu nedostanú). Pozorujú ho zblízka – pohľad, ktorý jeho fanúšikovská základňa nikdy nezíska. Skrátka, jeho stádo má výhodu, že svojmu pastorovi správne rozumie. Vidia, ako komunikuje so zborovými pracovníkmi a staršími. Sledujú jeho reakcie, keď zlyhá alebo sa mu niečo nepodarí. Z reči jeho tela mimo kamier vnímajú okrem radostí a výhier aj bremená a prehry. To všetko otupuje adoráciu a poskytuje realistickejšie a úprimnejšie hodnotenie. V istom zmysle to môže byť povzbudzujúce, pretože si s ľuďmi lepšie vytvoríme vzťah v ich slabostiach než v ich silných stránkach. Sociálne médiá však tento pohľad zastierajú, pretože týždeň čo týždeň prinášajú jednu silnú stránkou za druhou.

To je dôvod, prečo pastori – hrdinovia schádzajú z cesty dlho predtým, než to ich kmeňové stáda zistia. To, čo je šokujúce pre celoštátne publikum, je oveľa menej šokujúce pre jeho miestne cirkevné spoločenstvo. Tí často vycítia, že niečo nie je v poriadku z tónu, správania alebo pracovnej etiky – alebo z výrazu tváre jeho manželky a detí.

2. Vidí vás z diaľky

Všetci vyzeráme lepšie z diaľky. Pastor – hrdina nemôže konfrontovať skutočné hriechy vo vašom živote, pretože si ich nie je vedomý. Nikdy vás nevidí vo vašej slabosti, vo vašom zlom dni, vo vašej zlej nálade. V skutočnosti vás môže vidieť len ako štatistiku. Ste číslom v jeho mesačnej správe o počte sťahovaní alebo v účtovníctve predaja kníh – v najlepšom prípade si osobne prečíta váš obdivný list. Takto je v bezpečí – pastier s mnohými palicami, no bez prúta. A mnohé ovce dávajú prednosť pastierom bez prútov.

Keďže je to vzdialený človek, nikdy sa o vás nedozvie dosť na to, aby mohol konfrontovať zlyhania vo vašom živote. Apoštolskí hrdinovia, ktorí písali z vnuknutia Ducha Svätého, občas konfrontovali jednotlivcov na diaľku. Evodia a Syntycha si toto nepríjemné vyznamenanie navždy ponesú medzi oslávenými vykúpenými (Flp 4:2). Apoštoli boli nebezpeční. Pastori – hrdinovia sú takí len zriedka.

S pastorom hrdinom nebudete nikdy nesúhlasiť v otázke smerovania služby. Nebudú existovať žiadne čudné vzťahové momenty, ktoré by bolo treba odpustiť. Nikdy vás nesklame tým, že sa neobjaví, keď zažívate krízu. Skrátka, pastor – hrdina vás nikdy nesklame. Je to ako zvláštna skúsenosť s internetovou zoznamkou, kde ani jedna strana nepozná tú druhú, ale obe sú zaľúbené.

Milujte normálneho (skutočného) pastora vo svojom živote

Každý z nás má autorov a pastorov, živých alebo mŕtvych, od ktorých prijal úžasné požehnanie. Vážime si vyvolených Božích služobníkov. My – vaši obyčajní, skutoční pastieri – však chceme byť skutočnými pastiermi vo vašom živote, ako nás k tomu Boh povolal. Chceme vás pastoračne sprevádzať vo vašich vzostupoch a pádoch a chceme vás pastoračne sprevádzať v našich vzostupoch a pádoch. Nemusíme byť nadaný kazateľ, brilantný spisovateľ, premýšľavý vizionár alebo hĺbavý mysliteľ, ale to, čo vám ponúkame, je lepšie.

Poznáme vás a vy poznáte nás. Sme obyčajní pastieri obyčajných oviec. Tak ako by ste sa vy zhrozili, keby sme viac milovali ovce z iných stád, tak chceme, aby ste milovali, nasledovali a slúžili spolu s nami – s nami obyčajnými typmi. Možno nie sme nadaní kazatelia, geniálni spisovatelia, premýšľaví vizionári alebo hĺbaví myslitelia, ale to, čo vám ponúkame, je lepšie. Poznáme vás. Vy poznáte nás.

Chváľte Boha, ak máte normálneho pastora. Mali by sme si ich ctiť, nie ich porovnávať. Modliť sa za nich, nie ich opravovať. Milovať ich, nie vyžadovať, aby ich Duchom obdarená zmes darov bola iná. Trikrát hurá normálnym pastorom, ktorí vykonávajú ťažkú, mravenčiu prácu uprostred Božieho ľudu v každodennom živote cirkvi. Sú to vodcovia, ktorí poznajú a milujú aj vás.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Steve DeWitt

je kazateľom cirkevného zboru Bethel Church v severozápadnej Indiane, hostiteľom mediálnej/rozhlasovej služby The Journey a členom rady The Gospel Coalition. Je autorom knihy Eyes Wide Open: Enjoying God in Everything. S manželkou Jennifer majú dve dievčatá.

Steve DeWitt tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články