Biblia a teológia

Evanjelium: Nezáleží na obale, ale na obsahu (Gal 1:11-2:14)

Juraj Institoris

je kazateľom v Zbore Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici. Predtým päť rokov pôsobil ako misionár medzi Rómami v škótskom Glasgowe. Má doktorát z teológie na Highland Theological College. S manželkou vychovávajú tri deti.