Cirkev a služba

Evanjelizácia: Vyučovanie evanjelia s cieľom presvedčiť

Ako vieme, že sa evanjelizácia deje? Odpoveď závisí od toho, ako definujeme evanjelizáciu. Definovanie evanjelizácie biblickým spôsobom nám pomáha zosúladiť našu evanjelizačnú prax s Písmom. Ak nemáme biblickú evanjelizáciu pevne zakotvenú, možno evanjelizáciu nevykonávame.

Napríklad žena v domácnosti, ktorá sa stretne s kamarátkou pri káve, môže evanjelizovať, zatiaľ čo brilantný kresťanský apologét, ktorý hovorí k tisícom ľudí v cirkevnej svätyni, nemusí. Málokto to tak vidí, ale je to preto, že máme nesprávne chápanie toho, čo je evanjelizácia. Obhajoba viery je pekná vec, ale je ľahké prednášať apologetiku kresťanstva bez toho, aby sme vysvetľovali evanjelium – a bez evanjelia nemôžeme evanjelizovať.

Tu je definícia, ktorá mi dlhé roky dobre slúžila:

Evanjelizácia je vyučovanie evanjelia s cieľom presvedčiť.

Trochu krátke, však? Stavím sa, že väčšina ľudí by od takého dôležitého teologického slova očakávala oveľa viac. Ale táto definícia, aj keď je malá, ponúka oveľa lepšiu rovnováhu, v ktorej môžeme posudzovať našu evanjelizačnú prax, ako keď sa pozeráme na to, koľko ľudí reagovalo na výzvu.

Tu je spôsob, ako rozšíriť moju definíciu: Evanjelizácia je vyučovanie (ohlasovanie, zvestovanie, kázanie) evanjelia (Božej zvesti, ktoré nás vedie k spaseniu) s cieľom (nádejou, túžbou, zámerom) presvedčiť (prehovoriť, obrátiť).

Všimnite si, že táto definícia nevyžaduje okamžitú vonkajšiu reakciu. Prejsť uličkou, zdvihnutie ruky alebo dokonca modlitba nám môžu napovedať, že došlo k evanjelizácii, ale takéto činy nie sú tým, čím evanjelizácia je. Všimnite si tiež, že ak niektorá zo štyroch zložiek chýba, pravdepodobne robíme niečo iné ako evanjelizáciu.

V cirkvi na celom svete je veľa chorôb kvôli tomu, že cirkvi nazývajú niečo evanjelizáciou, hoci to evanjelizáciou nie je. Učte teda jasne, čo je evanjelium a čo sa od človeka vyžaduje, aby sa obrátil ku Kristovi.

Majte za cieľ presvedčiť, ale presvedčiť bez manipulácie. Nevylučujte to, čo je v kresťanskom živote ťažké, nech je to akokoľvek lákavé; nezamieňajte ľudskú reakciu za hnutie Ducha; a najmä neklamte o výsledkoch. Dávajte si pozor na to, aby ste ľudí nazývali kresťanmi bez nejakého dôkazu, že sú skutočne obrátenými nasledovníkmi.

Uvedomte si pokušenie obetovať biblické princípy za výsledky a „úspech“. Keď sa pozerám okolo seba, vidím veľa nebiblickej evanjelizácie v praxi. Evanjelium často zostáva nevysvetlené a nebiblické slová oslabujú pravý význam hriechu, smrti a pekla alebo mätú tých, ktorí skutočne hľadajú pravdu.

Prísľuby zdravia a bohatstva klamú tých najzraniteľnejších: chudobných, znevýhodnených a chorých. A mnohé cirkvi ponúkajú beznákladové, pohodlné a výhody prinášajúce „evanjelium“, ktoré sa nikde v Písme nenachádza. V skutočnosti je evanjelium rozvrátené tým, čo Pavol nazýva „rôznymi evanjeliami“, ktoré vôbec nie sú evanjeliami (Ga 1:6-7). Tým, že cirkvi vychádzajú v ústrety túžbam ľudí, komunikujú, že ich pozornosť je zameraná na nekresťanov, a nie na Božiu slávu, ktorá sa prejavuje v jeho ľud, ktorý ho uctieva.

Bohoslužba v kostole sa tak často stáva skôr formou zábavy než uctievania. Ježiš bol pútavý, ale nikdy nezabával; v tom je obrovský rozdiel.

Takéto veci sú výsledkom svetských pokušení, ktoré podkopávajú biblickú evanjelizáciu.

Na takéto pokušenia však existuje odpoveď. Dnes sa to nijako nelíši od toho, ako to bolo v Pavlových časoch. Riešením je upevniť v našich mysliach a srdciach evanjelizáciu založenú na biblických princípoch a zameranú na evanjelium. To znamená naučiť sa vyučovať evanjelium integritne a mať na zreteli ceľkový zámer skutočného obrátenia.

V ďalšom príspevku si teda dôkladne “zosilníme” štyri časti mojej definície: „vyučovanie“, „evanjelium“, „cieľ“ a „presvedčiť“.

Vydavateľstvo: Porta libri
Formát:       A5, mäkká väzba
Jazyk:    slovenčina
ISBN:     978-80-8156-117-7
Rok vydania:    2018
Počet strán:      88

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

J. Mack Stiles

je riaditeľom Gulf Digital Solutions a generálnym tajomníkom Spoločenstva kresťanských študentov v Spojených arabských emeirátoch (FOCUS). Dlhé roky pracoval pre Vysokoškolské biblické hnutie (InterVarsity) v Spojených štátoch. Je autorom niekoľkých kníh.