Cirkev a služba

10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o evanjelizácii

1. Naše evanjelizačné úsilie musí vychádzať z biblického chápania evanjelizácie.

Existuje toľko spôsobov ako pokaziť evanjelizáciu – impulzy strachu na jednej strane, márne ambície na druhej strane – že ak si neosvojíme skutočne biblické porozumenie, rýchlo odbočíme mimo kurz. Začneme teda pochopením, že biblická evanjelizácia je učenie evanjelia so zámerom presvedčiť.

2. Evanjelizácia je často označenie pre veci, ktoré nie sú evanjelizáciou.

Je zdieľanie svojho svedectva evanjelizáciou? Je obhajoba kresťanskej viery evanjelizáciou? A čo konanie dobrých skutkov pre utláčaných? Určite sú to dobré veci, ktoré slúžia a podporujú evanjelizáciu. Nie sú však samotnou evanjelizáciou. Nesmieme si mýliť evanjelium s ovocím evanjelia.

3. Evanjelizácia zahŕňa predovšetkým vyučovanie evanjelia.

Boh nás učí evanjeliu prostredníctvom svojho Slova; nemôžeme „prísť na to“ len tak sami. Je teda logické, že musíme hovoriť a učiť evanjelium ostatných: pravdu o tom, kto je Boh, prečo sme v tej kaši, v ktorej sme, čo Ježiš urobil a ako na neho máme odpovedať. Niet divu, že Pavol svoju evanjelizačnú službu často označoval za službu vyučovania.

4. Evanjelizácia si kladie za cieľ presvedčiť.

Chceme vidieť ľudí prechádzať z tmy do svetla. Tento cieľ nám pomáha vedieť, o čom máme hovoriť a čo máme odložiť nabok. Evanjelizácia nie je len prenos údajov; musíme počúvať ľudí, počúvať ich námietky a byť láskaví, pretože vieme, že ide o duše. A vieme, čo to znamená skutočné obrátenie: pravý kresťan vložil svoju úplnú vieru a dôveru do Ježiša natoľko, že činil pokánie zo životného štýlu nevery a hriechu. Pochopenie tohto princípu nás chráni pred falošnými obráteniami, ktoré sú asistovanou samovraždou cirkvi.

5. Evanjelizácia prekvitá v kultúre evanjelizácie.

Dostávame veľa inštrukcií k osobnej evanjelizácii. A to je správne a dobré, pretože každý z nás je povolaný svedčiť o našom osobnom stretnutí s Ježišom. Ale keď sa ľudia spoločne snažia zdieľať evanjelium, keď sa menej kladie dôraz na „rozhodnutie“, keď sa Boží ľud podujme na spoločné učenie evanjelia, formuje sa kultúra, ktorá nás vedie k otázke „Pomáhame všetci našim nekresťanským priateľom porozumieť evanjeliu? “ skôr ako „Kto priviedol najviac ľudí k Ježišovi?“

6. Evanjelizačné programy zabijú evanjelizáciu.

Potrebujeme nahradiť evanjelizačné programy kultúrou evanjelizácie. Programy sú v evanjelizácii tým, čím je cukor vo výžive: prísna strava založená na evanjelizačných programoch vedie k podvýživenej evanjelizácii. Mali by sme sa teda cítiť zdravo znepokojení, pokiaľ ide o evanjelizačné programy. Musíme ich použiť strategicky a s mierou, ak vôbec.

7. Evanjelizácia je určená pre cirkev a cirkev je určená pre evanjelizáciu.

Zdravá cirkev s kultúrou evanjelizácie je kľúčom k veľkej evanjelizácii. Ježiš pri budovaní svojej cirkvi nezabudol na evanjelium; v skutočnosti má zdravá cirkev zobrazovať evanjelium. Popremýšľajte, ako zhromaždená cirkev zobrazuje evanjelium: spievame evanjelium, vidíme evanjelium vo sviatostiach a evanjelium počúvame, keď kážeme a modlíme sa. Zdravá kultúra evanjelizácie nemá za cieľ prerobiť cirkev kvôli evanjelizácii. Namiesto toho musíme zdôrazniť spôsob, akým Boh stvoril cirkev, aby zobrazovala a ohlasovala evanjelium jednoducho tým, že bola cirkvou.

8. Evanjelizácia je podfarbená láskou a jednotou.

Ježiš povedal: „Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému“ (Ján 13:35). V tom istom diskurze sa modlil, aby boli jeho učeníci jednotní, „aby svet veril, že si ma ty poslal“ (Ján 17: 20–21). Ježiš hovorí, že láska, ktorú máme k sebe navzájom v cirkvi, je dôkazom toho, že sme skutočne obrátení. A keď sme zjednotení v cirkvi, ukazujeme svetu, že Ježiš je Boží Syn. Láska potvrdzuje naše učeníctvo a jednota potvrdzuje Kristovo božstvo. Aký silný svedok!

9. Kultúra evanjelizácie je posilňovaná správnymi postupmi a správnymi postojmi.

Musíme sa ubezpečiť, že evanjelizáciu vnímame ako duchovnú disciplínu. Rovnako ako sa modlíme za našich nekresťanských priateľov, musíme s nimi zámerne zdieľať svoju vieru. Ďalej nesmieme nikdy predpokladať evanjelium v rozhovoroch s nekresťanmi, inak ho stratíme. Musíme sa pozerať na evanjelium ako na centrum toho, ako prispôsobujeme svoje životy Bohu a ako prichádzame k Bohu v spáse.

10. Evanjelizácia sa musí modelovať.

Jednou z najväčších potrieb v našich zboroch dnes je, aby vedúci zborov odvážne modelovali, čo to znamená byť vyslancom evanjelia. Kazatelia a starší musia ísť príkladom ako zdieľať svoju vieru, učiť ostatných, ako byť vyslancami pre Krista, a vyzývať svoje zbory, aby robili to isté.


Vydavateľstvo: Porta libri
Formát:       A5, mäkká väzba
Jazyk:    slovenčina
ISBN:     978-80-8156-117-7
Rok vydania:    2018
Počet strán:      88

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.crossway.org/articles/10-things-you-should-know-about-evangelism/

J. Mack Stiles

je riaditeľom Gulf Digital Solutions a generálnym tajomníkom Spoločenstva kresťanských študentov v Spojených arabských emeirátoch (FOCUS). Dlhé roky pracoval pre Vysokoškolské biblické hnutie (InterVarsity) v Spojených štátoch. Je autorom niekoľkých kníh.