Nezaradené

6. apríl

Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila:
Povedal mi všetko, čo som robila.

Ján 4:39

Ako môže človek uveriť? Najskôr musí počuť o Ježišovi, aby mohol uveriť v Ježiša. Tak ako Samaritáni. Ich viera sa zrodila z počutia. Nebolo to slovo nejakého misionára, evanjelistu či kazateľa, ktoré počuli. Bolo to slovo jednej ženy z ich mesta, ktorá svedčila. Bolo to neobyčajné svedectvo jednej obyčajnej ženy, ktoré mnohých oslovilo.

Ako je to možné? Veď táto žena má pre svoj nemravný život povesť pobehlice. Miestam, kde by sa mohla stretnúť s obyvateľmi mesta, v ktorom žije, sa radšej vyhýba. Aj k studni príde na poludnie, v čase najväčšej horúčavy, keď tam nikto nechodí. Od nej by nikto nečakal, že bude hovoriť o Bohu, o Mesiášovi, o svojom nemravnom živote.

Ale to už po stretnutí s Ježišom o nej neplatí. Žena sa vráti do mesta, sama vyhľadá ľudí, ktorým sa predtým vyhýbala a hovorí: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila! Nebude to Mesiáš (v. 29)? Na naše prekvapenie ju ľudia nevysmiali, ale vyšli z mesta a prišli k nemu (Jn 4:30). Ale najväčšie prekvapenie príde až teraz: Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy. Pre slovo tejto ženy?! Jej slovo má zrazu takú váhu, že sú ochotní si ho nielen vypočuť, ale na základe neho i uveriť v Ježiša.

Čím získalo jej svedectvo takú hodnovernosť, že ju začali brať vážne? Vypočujme si ho ešte raz: Povedal mi všetko, čo som robila! Ona po stretnutí s Ježišom začne otvorene hovoriť o tom, o čom sa v meste o nej tajne šuškalo. Verejne spomenie to, čo robila, svoj nemravný život, ktorý žila. Neuveriteľná zmena! Keď Ježiš vstúpi do života človeka, ten začne vidieť seba a najmä svoju vinu v novom svetle. Začne hovoriť o sebe v novom duchu, v duchu pokánia. Keď za naším svedectvom bude stáť zmenený život, potom i naše slová budú mať váhu. Lebo je to vždy život svedka, ktorý dáva váhu jeho svedectvu.

Pane, pomôž nám žiť tak, aby aj naše svedectvo malo váhu!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal