Autor - John Piper

je americký reformovaný kazateľ, teológ a učiteľ. Založil webovú platformu desiringgod.org. Je autorom desiatok knižných titulov a členom Rady Spoločenstva evanjelia (TGC) v USA.

Ó príď, ó príď , Immanuel

Slová tohto anonymného latinského hymnu zachytávajú záhadu a zázrak kresťanského života. Smutný, a predsa vždy veselý. Už — no ešte nie… Sme ponechaní v smelej...

Prečo prišiel Ježiš

Centrálnou postavou Vianoc je Ježiš – dieťa narodené v Betleheme, bohočlovek zavinutý v plienkach, uložený v jasliach, predurčený na Golgotu, poslaný svojím...

E-kniha: Koronavírus a Kristus

Boh nás pozýva, aby sme v čase pandémie postavili svoj život na pevný základ, ktorým je Ježiš Kristus. Boh je dobrý a všetko má pod kontrolou.