Autor - John Piper

je americký reformovaný kazateľ, teológ a učiteľ. Založil webovú platformu desiringgod.org. Je autorom desiatok knižných titulov a členom Rady Spoločenstva evanjelia (TGC) v USA.

Ó príď, ó príď , Immanuel

Slová tohto anonymného latinského hymnu zachytávajú záhadu a zázrak kresťanského života. Smutný, a predsa vždy veselý. Už — no ešte nie… Sme ponechaní v smelej...