Biblia a teológia

Ježiš zachraňuje zloduchov: Čítajte si list Rimanom so svojimi deťmi

Verte či nie, deti na prvom stupni základnej školy, ktoré vychovávate, učíte alebo sa o ne staráte, sú pripravené na knihu Rimanom. Je pravda, že Pavlov list Rimanom je notoricky známy ako zastrašujúci. Venuje sa témam, akými sú hriech, vyvolenie a ospravedlnenie, ktoré môžu byť ťažké na pochopenie a prijatie pre ľudí akéhokoľvek veku. Dokonca aj Peter povedal, že niektoré veci v Pavlových listoch sú ťažké na pochopenie (2Pt 3:16). List Rimanom je Pavlov najdlhší a dá sa povedať, že aj teologicky najhutnejší list.

Ale hoci sa list Rimanom nezdá byť vhodný pre deti, hovorí nám o dobrodružnom príbehu ťažkostí a záchrany. List Rimanom je knihou so silným hrdninom. A nie je to len hocijaký hrdina – je to najväčší hrdina všetkých čias. Je to hrdina, ktorý oslobodzuje ľudí z otroctva, poráža diabla a dokonca dokáže ľudí vzkriesiť z mŕtvych. Je to hrdina, ktorý prišiel zachrániť zloduchov!

Počkaj sekundu. Zachrániť zloduchov? Nie je náhodou úlohou hrdinu bojovať proti tým zlým? Čo je toto za príbeh?! Je to príbeh, ktorý tvoje deti potrebujú. Je to príbeh, ktorý potrebujeme my všetci.

Stále sa tohto listu bojíš? Tu sú tri pravdy, na ktoré môžeš svojim deťom poukázať, keď si budete spolu čítať list Rimanom.

1. Možno si o sebe nemyslíš, že si zloduch. Ale si.

Čo keby som ti povedal, že si zloduch. Áno, počul si dobre. Si tá zlá postava v príbehu. A som ňou aj ja. Každý človek na celom svete má rovnaký veľký problém – hriech. V skutočnosti je tento problém taký veľký, že Pavol trávi prvé tri kapitoly svojho listu tým, že nám o ňom hovorí. Ako si budete tento text čítať, vysvetlite svojim deťom, že hrešíme, keď neposlúchame Boha. Keď to robíme, stávame sa Božími nepriateľmi, tými zlými postavami z príbehu. Hrešíme našimi činmi, myšlienkami, aj naším srdcom. Vidíme náš hriech v tom, keď chceme robiť veci naším spôsobom a nie Božím spôsobom. Vidíme náš hriech v tom, keď chceme niekomu ublížiť, alebo keď si vezmeme niečo, čo nám nepatrí. Vidíme náš hriech, keď sme neláskaví k iným a vždy chceme všetko dostať ako prví.

Prečo je hriech takým veľkým problémom? Pretože v našom hriechu milujeme a uctievame iné veci viac ako Boha. A hriech má obrovské následky. Odplatou za náš hriech je smrť (Rim 6:23). Aby sme mohli žiť večne s Bohom, musíme sa stať jednou z dobrých postáv príbehu. Musíme byť spravodliví – dokonale svätí a čistí pred Bohom – ale nikto nie je spravodlivý. Ani jeden človek na svete (Rim 3:10). To znamená, že každý z nás si zaslúži zomrieť. Áno a to je skutočne veľký problém.

2. Dobrá správa je, že Ježiš nás miluje, aj keď sme zloduchovia.

Namiesto toho, aby proti nám bojoval, ten najväčší hrdina bojuje za nás. Mení nás zo zlých ľudí na tých dobrých, z nepriateľov robí svoju rodinu. Ježiš ponúka dokonalé riešenie nášho obrovského problému. On ponúka samého seba! Hoci sme zlí, miluje nás a zachraňuje nás. Ukážte svojim deťom časti listu Rimanom, ktoré hovoria o spasení, ktoré máme skrze Ježiša Krista (je ich tam množstvo). Pripomeňte deťom, že Ježiš bol jediným spravodlivým človekom, ktorý nikdy nezhrešil. Vysvetlite im, že Ježiš si nezaslúžil zomrieť tak ako my, ale že zomrel namiesto nás, aby sme my nemuseli. Ježiš nám dal svoju spravodlivosť, aby sme mohli žiť s Bohom naveky (Rim 6:23).

Ako môžeme dostať Ježišovu spravodlivosť? Tým, že v neho uveríme (Rim 1:16-17; Rim 4:5). Vysvetlite deťom, že veriť v Ježiša znamená veriť, že on je Syn Boží, ktorý za nás zomrel a dôverovať mu, že nás zachránil od našich hriechov. Ak veríme v Ježiša, on berie na seba všetok náš hriech a dáva nám čistý štít. To je úžasná správa!

3. Ježiš mení naše srdcia zloduchov a pomáha nám slúžiť iným.

Ježiš nás miluje ako zloduchov a mení nás na dobrých. Evanjelium je dobrá správa o tom, že tí, ktorí veria v Ježiša, budú žiť večne s Bohom. Ale je to aj dobrá správa o tom, že Ježiš už teraz mení naše srdcia. Rimanom 12-16 nám hovorí, že naše životy by mali byť vďaka Ježišovi premenené. Povedzte deťom, že keď veríme Kristovi, on nás premieňa (Rim 6:4).

Ježiš nás zachránil a tak ho teraz môžeme milovať a poslúchať ho (Rim 12:1-2). Keď deti uveria v Ježiša, malo by to zmeniť spôsob, akým poslúchajú svojich rodičov a učiteľov, ako sa správajú k svojim priateľom a súrodencom a ako zvládajú sklamanie. Môžeme milovať ostatných, aj keď sa k nám správajú zle (Rim 12). Poslúchame Boha tým, že poslúchame ľudí, ktorých on ustanovil ako ľudí, ktorí nás majú na starosti (Rim 13). Nie vždy potrebujeme dostať veci, ktoré by sme chceli – môžeme sa vecí vzdať, aby sme ukázali iným ľuďom našu lásku (Rim 14). Ježiš je dôvodom, prečo chceme poslúchať a je aj dôvodom, prečo to dokážeme.

Vezmite teda svoje Biblie a prečítajte si list Rimanom s deťmi vo vašom živote. Ukážte im Spasiteľa, ktorý zachraňuje aj svojich nepriateľov. A nechajte Božiu milosť, aby zaujala ich predstavivosť a získala si ich srdcia. Pomôžte im pochopiť ako veľmi potrebujú Ježiša, dobrú správu o jeho spasení a jeho silu, ktorá premieňa naše životy.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Joanna Kimbrel

pôsobí ako koordinátorka obsahu pre The Gospel Coalition. Je učiteľkou Biblie a spisovateľkou (napísala knihu The Greatest Hero: The Book of Romans ). Joanna a jej manžel Chad majú dve dcéry a sú členmi zboru Sojourn Community Church vo Woodstocku v štáte Georgia, USA.

Joanna Kimbrel tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články