Kresťanský život

Modlitby pred spaním pre unavených rodičov

Boh povolal rodičov k ťažkej úlohe. Povolal nás, aby sme zabránili tomu, že náš dom zaplnia špinavé detské šaty, aby sme navarili pre vyberavých jedákov a upratali nikdy nekončiaci neporiadok. Oveľa dôležitejšie je ale naše povolanie “vychovávať ich prísne a napomínať ich v Pánovi” (Ef 6:4).

Niekedy je to vyčerpávajúce. Niekedy sa modlíte, aby vám Boh pomohol prežiť do času, kým deti uložíte spať. Často ste po kúpeli, umytí zubov, prinesení pohára vody, hľadaní strateného plyšáka a hromade zámienok, ktorých výsledkom je snaha posunúť čas, kedy musia ísť spať, v pokušení vynechať modlitby, popriať deťom dobrú noc, zavrieť dvere a zrútiť sa do najbližšieho kresla.

Chcem vám odporučiť dve skromné modlitby, ktoré vám pomôžu spomaliť počas ukladania vašich detí do postele. Toto nie je zoznam teoretických princípov alebo 15 vecí, za ktoré sa máte modliť pre svoje deti. Unavení rodičia potrebujú jednoduché a ľahko zapamätateľné modlitby. Keď sú vaše myšlienky rozlietané po celom pracovnom dni, tieto trojslovné modlitby vám umožnia stráviť chvíľu navyše s vašimi deťmi v tichosti večera.

Otče, odpusť mi.

Najlepším spôsobom ako sa vyhnúť tomu, že vaše deti uložíte do postele frustrovaní alebo nahnevaní, je pripomenúť sebe aj svojim deťom, že aj vy ste hriešnik, ktorý potrebuje odpustenie. Vyznajte pred svojimi deťmi vaše rodičovské zlyhania Bohu. Proste, aby vás chránil od hnevu a nedostatku trpezlivosti. Aby ste ukazovali evanjelium v celej jeho sláve. Proste svojho Otca o odpustenie pred svojimi deťmi.

Toto im bude príkladom. Uvidia, čo to znamená byť Božie dieťa. Náš Otec nechce, aby sme skrývali naše hriechy pred Ním alebo pred ľuďmi. On chce, aby sme ich vyznali, aby nám ich odpustil a očistil nás od všetkej neprávosti (1Jn 1:9). V tých tichých chvíľach zaspávania budú svedkami vášho zmierenia s Otcom. Uvidia ako milosť evanjelia očisťuje vašu dušu a obnovuje vášho unaveného ducha.

Otče, odpusť im.

Často sa pozriem do očí mojich malých chlapcov po tom, čo udreli svojho brata alebo kričali v neposlušnom hneve a spýtam sa ich: „Prečo si to spravil?“ Najčastejšou odpoveďou je: „Neviem.“ V týchto smutných chvíľach si spomeniem na Kristovu modlitbu na kríži. „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Toto je stav detských sŕdc. Keď hrešia, nie vždy plne rozumejú tomu, čo spravili alebo prečo to spravili. Ja ako rodič musím napodobňovať Ježiša a prosiť o Božiu milosť a odpustenie pre naše deti v jednoduchej modlitbe: „Otče, odpusť im.“

Každú noc Boh začne premieňať naše srdce, aby bolo podobné Ježišovmu srdcu naplnenému milosrdenstvom a súcitom. Vidí naše deti „zbedačené a sklesnuté ako ovce bez Pastiera“ (Mt 9:36). Starosti nášho dňa miznú, keď sa modlíme za naše deti, ktoré nerozumejú Božiemu hnevu, ktorý čaká hriešne a šomrajúce duše, ktoré nechcú činiť pokánie. Pavol nám hovorí o týchto príhovorných modlitbách, že „toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu“ (1Tim 2:3-4).

Toto je modlitba dôvery. Hovorí Bohu: „Zverujem ti život tohto dieťaťa. Verím evanjeliu. Verím, že chceš zachrániť hriešnikov, ktorými sú aj môj malý chlapec, aj moje malé dievčatko.“ Boh úmyselne vložil toto dieťa do tvojej rodiny a do tvojej milujúcej starostlivosti. Pros, aby mu odpustil skrze krv Ježiša a modli sa za jeho spasenie.

On je tvojím Otcom i Otcom tvojich detí

Obe modlitby začínajú tým slovom milosti: Otče. Je ľahké zabudnúť uprostred zlyhaní a zápasov rodičovstva, že máme nebeského Otca, ktorý na nás láskavo dohliada. Nikto to nedokáže vyjadriť lepšie ako apoštol: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme“ (1Jn 3:1).

Na konci vyčerpávajúceho dňa, keď kľačíte pri posteli so svojimi deťmi, nájdite pokoj v Otcovi, ktorý taktiež ukladá vaše unavené srdcia k odpočinku. Posledné chvíle pred spaním môžu byť najcennejšie. Nech tieto modlitby pomôžu vašej rodine rásť v milosti Božej.

Poznámka redaktora: Článok je prebratý z Chcemviac.com

Chad Ashby

je absolventom Južného baptistického teologického seminára a Grove City College, USA. Vyučuje literatúru, matematiku a teológiu na Greenville Classical Academy.

Chad Ashby tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články