Kresťanský život

Najdôležitejšia modlitba za naše deti

„Mami, prečo sa nikdy nemodlíš a neprosíš Boha, aby sa mi nič zlé nestalo?“

S mojím najmladším synom sme sa túlili v jeho posteli. Práve sme skončili modlitbu pred spaním a ja som sa chystala odísť, keď mi položil túto otázku. Zastavila som sa, pretože ako mám svojmu štvorročnému dieťaťu vysvetliť, že som sa kedysi modlila práve toto? Ako mu mám vysvetliť premenu v mojom modlitebnom živote, keď si sama nie som istá, či tomu rozumiem? Aké slová by som mohla použiť, aby pochopil, že je tu niečo dôležitejšie ako jeho bezpečie?

Moje prvé modlitby za moje deti sa začali v deň, keď som sa dozvedela, že čakám dieťa. Ako rástli vo svojom útulnom kokóne, modlila som sa za ich rast, zdravie a bezpečie. Modlila som sa za každý z ich drobných prstov na rukách a nohách. V každom štádiu tehotenstva som sa modlila za to, aby sa všetky ich časti dokonale sformovali podľa Božieho zámeru. Kým Boh tkal, ja som sa modlila.

Po narodení každého z mojich detí som sa modlila za ich spánok – túto modlitbu som prednášala pomerne často. Ako rástli, hľadala som Božiu múdrosť v otázkach správania. Modlila som sa za trpezlivosť a silu znášať záchvaty hnevu dvojročných a trojročných detí. Prosila som Boha, keď sa tréning používania nočníka nikam neposúval. Keď boli choré, prosila som o rýchle uzdravenie (a modlila som sa, aby si učiteľka v škôlke nevšimla ich nádchu a neposlala ich domov). Keď ma privádzali do šialenstva, modlila som sa za zdravý rozum. A každý deň som sa kajala za svoje vlastné záchvaty hnevu.

V posledných rokoch Duch Svätý úplne zmenil môj modlitebný život. Bola to modlitba apoštola Pavla za Efezanov, ktorá mi otvorila oči, aby som videla, že moje modlitby za moje deti sú nedostatočné. Boli zamerané na všetko, čo som chcela, aby Boh urobil v živote mojich detí, aby sa mi žilo lepšie. Boli o mne a o mojom pohodlí. Modliť sa za ich zdravie a správanie síce nie je zlé, ale stratila som zo zreteľa najdôležitejšiu modlitbu – za ich srdce.

Srdce, myseľ, duša

Na synovu otázku som v ten večer odpovedala: „Biblia hovorí, že najdôležitejšie je, aby sme milovali Boha celým svojím srdcom, mysľou a dušou. Preto sa práve to za teba modlím každý večer. Pretože ťa Boh tak veľmi miluje, nemusíš sa obávať, že sa stane niečo zlé. Ježiš už za nás vzal na seba to najhoršie, čo sa mohlo stať. Môžeš dôverovať Bohu, že bude s tebou bez ohľadu na to, čo sa stane.“

Pavlova modlitba v liste Efezanom 1:17-19 inšpirovala túto modlitbu môjho srdca:

Drahý nebeský Otče,

Ty si milostivý a milosrdný Boh, ktorého láska je nekonečná. Vždy máš so mnou trpezlivosť a znova a znova mi odpúšťaš. Som veľmi vďačná za Kristovu smrť, ktorá mi otvorila oponu do tvojej prítomnosti a umožnila mi volať ťa Abba.

Dnes predstupujem pred teba, aby som sa modlila za svoje deti. Vyznávam, že sa tak často modlím za ich zdravie a správanie viac než za čokoľvek iné. Modlím sa za ich uzdravenie z chorôb a z operácií. Modlila som sa za konkrétne zmeny v správaní. Prosila som o pomoc a múdrosť pri zvládaní záchvatov hnevu a vzdoru a pri odstraňovaní nespokojnosti a sebectva.

Čoraz viac som však prichádzala na to, že hoci sú tieto modlitby dobré, že ich počuješ a prijímaš, existuje jedna modlitba, ktorá stojí nad nimi všetkými. Hoci prosba o zdravé telo a dobré správanie mi určite uľahčuje život, nerieši najvážnejšiu a najsmrteľnejšiu chorobu mojich detí: ich srdce.

Najdôležitejšia modlitba, ktorú sa za ne môžem modliť, je, aby videli svoj hriech a potrebu teba. Prosím ťa, aby si ich pokoril pred tebou. Prebodni ich srdce, aby videli svoju potrebu evanjelia milosti. Modlím sa, aby vedeli, že nemôžu urobiť nič, čím by si zaslúžili tvoju lásku alebo si ju udržali. Zakaždým, keď sa padnú do hriechu, pritiahni ich späť k evanjeliu a ku krížu. Modlím sa, aby boli premožení a ohromení tvojou láskou k nim, aby ich láska v odpovedi na tvoju bola nesmierna.

Modlím sa spolu s Pavlom, aby moje deti spoznali nádej, ktorá im patrí v Kristovi. Prosím, aby ich tvoj Duch osvietil, daroval im múdrosť a porozumenie. Daj im túžbu poznať ťa hlbšie a dôvernejšie.

Učíš moje vlastné srdce, že zmena sa deje zvnútra smerom von. Pomôž mi, aby som ich takto vychovávala. Prosím ťa, aby si mi dal milosť hovoriť k ich srdcu a modelovať milosť evanjelia vo všetkých mojich interakciách s nimi. Prosím, ochraňuj ma pred tým, aby som bola prekážkou medzi nimi a tebou.

Ďakujem ti za moc evanjelia. Nech je motiváciou pre rast mojich detí v tebe, ako aj môj vlastný. Ďakujem ti, že vďaka Ježišovi je všetko milosť.

V Ježišovom mene, amen.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Christina Fox

je poradkyňa, rečníčka a autorka niekoľkých kníh, vrátane Tell God How You Feel: Helping Kids with Hard Emotions a Like Our Father: How God Parents Us and Why that Matters for Our Parenting (Moody Publishers, 2022).

Christina Fox tiež napísal