Kresťanský život

Rodičia, nemusíte byť cool

„Mama nie je cool.“

Jedno z mojich detí utrúsilo túto pozámku jedného dňa pri večeri. Okamžite sa ma zmocnila túžba dokázať, že to nie je pravda a začala som mojim deťom rozprávať poriadne „cool“ príbehy zo svojho života. Začala som: „Hovorila som ti už o tom, ako som…“, no môj syn sa na mňa iba zahľadel a s neveľkým záujmom pokrčil plecami. Zvyšok rodiny sa začal smiať na mojej snahe zachrániť svoju povesť v očiach môjho syna.

Čoskoro sa mi príbehy minuli a ja som sa cítila porazene, keď som si uvedomila, že som odsúdená chodiť všade s nálepkou „Mama, čo nie je cool.“

To, na čo som v tej chvíli zabudla, bolo, že mojou úlohou ako mamy nie je byť „cool“ v očiach mojich detí. Moja úloha nie je smerovať reflektor na seba. Naopak, mojou úlohou je ukazovať mojim deťom niekoho úplne iného: Boha.

Odrážajme Boha našim deťom

Ako stvorené bytosti máme za úlohu odrážať obraz Toho, ktorý nás stvoril. Genezis 1:27 hovorí: „Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.“ Tak ako mesiac nemá žiadne vlastné svetlo, ale odráža to slnečné, aj my máme odrážať Boží obraz svetu okolo nás. Reprezentujeme ho v tomto svete a ukazujeme ostatným, kým je a čo robí.

Odrážame Boží obraz, keď kreatívnym spôsobom vymýšľame nové spôsoby, ako robiť veci, či keď tvoríme nejaké umelecké veľdielo. Odrážame ho, keď každý týždeň oddychujeme od našej námahy, tak ako Boh oddychoval na siedmy deň stvorenia. Ukazujeme iným, kto je náš Boh, keď sme trpezliví, láskaví a štedrí. Vo všetkých oblastiach života, od našej práce po naše vzťahy, od toho, ako trávime náš čas po to, ako reagujeme na iných, od toho, čo hovoríme po to, ako uctievame, vo všetkom ukazujeme iným Boha tým, ako žijeme naše životy.

A ako rodičia odrážame obraz nášho Otca v nebesiach, keď vychovávame naše deti tak, ako Boh vychováva nás.

Biblia nám hovorí, že Boh je naším Otcom. Vďaka ospravedlneniu vierou skrze Ježiša Krista môžeme byť v blízkom vzťahu s Bohom Otcom. On nás prijal za svoje deti. Ježiš je náš starší brat a my sa stávame jeho spoludedičmi. Ako náš Otec sa Boh stará o naše potreby. Vedie nás, trénuje a vychováva nás. Miluje nás a zachováva nás.

Skúste sa na moment zamyslieť nad rôznymi spôsobmi, akými vás Boh vychováva. Ako váš Otec vás učí, čo to znemená byť jeho dieťaťom. Pravdepodobne musel svoje lekcie opakovať znovu a znovu s trpezlivosťou a milosťou. Upokojuje vás v momentoch, keď sa bojíte. Keď sa strácate v hriechu, vychováva vás a ukazuje vám cestu späť k úzkej ceste, ktorá vedie k životu.

4 spôsoby, akými môžeme odrážať Boha v našom rodičovstve

Keď vychovávame naše deti tak, ako Boh vychováva nás, ukazujeme im, aký Boh je. Aké úžasné privilégium! Rodičia, my sme tí prví, ktorí môžu našim deťom predstaviť Boha, ktorý ich miluje. Tu sú štyri spôsoby, akými to môžeme robiť.

1. Konzistentnosť

Náš Boh je konzistentný Boh. Nikdy sa nemení, je vždy ten istý, včera, dnes aj naveky. Vždy spraví to, čo povie. Vieme, čo od neho môžeme očakávať. Ako rodičia, môžeme našim deťom odrážať Boží charakter, keď sa tiež snažíme o konzistentnosť. Môžeme byť konzistentní v našich každodenných rytmoch, v tom, čo od detí očakávame a ako na ne reagujeme. Čím viac naše deti vedia, čo od nás môžu očakávať, tým viac im ukazujeme Boha Otca.

2. Tréning

Náš Otec nás vyučuje a trénuje v tom, ako chodiť po cestách spravodlivosti. Hovorí nám, ako žiť pre neho v tomto svete. Ukazuje nám cestu múdrosti a varuje nás pred chodníčkami bláznov. Keď naše deti vyučujeme vo svetle Božieho Slova, keď venujeme čas tomu, aby sme ich naučili milovať Boha a iných, ukazujeme im v tom Boha Otca. Keď ich učíme, čo je dobré a čo nie, čo je pravdivé a čo nie, ukazujeme im, aký je Boh.

3. Disciplína

Ak sme ľuďmi, ktorí dôverujú, že v Kristovi majú spasenie, Ježiš zobral náš trest za hriech na kríž, na ktorom čelil Božiemu hnevu. Keď hrešíme, Boh nás netrestá, pretože svoj hnev vylial na Krista – no stále nás vychováva. Napráva nás. Ukazuje nám náš hriech a volá nás k pokániu. Prináša následky, vďaka ktorým sa učíme nenávidieť hriech a milovať spravodlivosť. Podobne, keď vychovávame naše deti, keď spravia niečo zlé, keď im určujeme hranice a učíme ich, že ich činy majú následky, ukazujeme našim deťom, že aj oni potrebujú evanjelium milosti.

4. Trpezlivosť

Náš Boh je trpezlivý Boh. My neustále padáme do hriechu a on nám znovu a znovu odpúšťa. Hoci rýchlo zabúdame na to, aký je a čo pre nás urobil, vďaka čomu reagujeme obavami a strachom, Boh nám trpezlivo pripomína svoju dobrotu a vernosť. Odrážame Boha našim deťom, keď sme trpezliví, keď vidíme ich nezrelosť. Odrážame Boha, keď im pripomíname pravidlá a následky, ktoré prídu, ak ich porušia. Ukazujeme našim deťom na ich Boha v nebesiach, keď reagujeme trpezlivo na ich nervozitu a frustráciu.

Vo všetkých týchto veciach a v mnohých iných, ukazujeme našim deťom, kto je Boh.

Môj syn mal pravdu – nie som cool mama. A už mi to nevadí. To, na čom mi záleží najviac, je aby som mojim deťom odrážala Boha. Naše deti nepotrebujú rodičov, ktorí vyzerajú „cool“. Potrebujú rodičov, ktorí odrážajú na Boží obraz.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Christina Fox

je poradkyňa, rečníčka a autorka niekoľkých kníh, vrátane Tell God How You Feel: Helping Kids with Hard Emotions a Like Our Father: How God Parents Us and Why that Matters for Our Parenting (Moody Publishers, 2022).

Christina Fox tiež napísal