Kresťanský život

Nebo prišlo na zem

Kedysi som sa obával, že nebo znie dosť nudne. Nevedel som si predstaviť, čo budeme robiť na večnosti. Nepomohlo mi ani to, že ako dieťa som si nebo predstavoval ako miesto plné harf, oblakov, perlových brán a zlatých ulíc.

Samozrejme, vedel som, že by som nemal mať takého pocity o nebi, ale jednoducho mi to neznelo nijak zaujímavo.

Keď som bol v seminári, požiadali ma, aby som povedal deťom v kresťanskej škole o tom, aké bude nebo. Zlyhal som. Deti kladú úprimné otázky a moje odpovede neboli uspokojivé ani pre mňa samého. Odchádzal som znechutený z dvoch dôvodov: Nevedel som toho veľa o tom, aký bude posmrtný život, ani mi to neznelo lákavo.

Až neskôr som zistil, že naša budúcnosť je oveľa iná, ako som si myslel. Konečne som venoval pozornosť Zjaveniu 21,2-3: „A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.

„Nedúfame len v deň, keď pôjdeme žiť s Bohom, ale v ten konečný deň, keď Boh príde žiť s nami,“ píše Michael Wittmer vo svojej knihe Nebo je miesto na zemi. Randy Alcorn dodáva: „Boží plán pre večné nebo je vzkriesená Zem, obývaná vzkriesenými ľuďmi, ktorí vykonávajú fyzické činnosti. Nielenže je to dôrazné biblické učenie, ale je to aj úžasne dobrá správa pre všetkých, ktorí si Nebo predstavovali ako nudné, fádne a nepozemské, kde sa nedá robiť nič iné ako spievať alebo brnkať na harfy, kam ísť a koho vidieť.“

Od začiatku bolo Božím plánom vždy prebývať na zemi so svojím ľudom. Je to ako to, čo zažívali Adam a Eva, keď sa Boh prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku (Gn 3:8). Existencia v nejakej duchovnej sfére mimo tela nie je to, čo môžeme očakávať vo večnosti. Vtelená existencia na obnovenej zemi v samotnej Božej prítomnosti je to, čo nás čaká v budúcnosti.

Narodenie Ježiša nám dáva predobraz. Vianočný príbeh je o tom, ako sa sám Boh udomácňuje v našom svete. „To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy,“ píše Ján (Jn 1:14). Grécke slovo pre prebývanie by sa dalo preložiť ako príbytok: Ježiš prebýval medzi nami. Pripomína to Božie slová z knihy Exodus 25:8: „Nech mi urobia svätostánok, aby som mohol prebývať medzi vami.“

To je to, po čom túžim: nebo prichádzajúce na zem, Boh žijúci medzi nami. To je to, čo sa jedného dňa v budúcnosti stane; je to aj to, čo sa stalo počas prvých Vianoc. Nebo prišlo na zem. Aká to ochutnávka našej budúcnosti. Už sa neviem dočkať.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Darryl Dash

je spisovteľom, kazateľom, spoluzakladateľom organizácie Gospel for Life a riaditeľom Advance Church Planting Institute. Získal titul Doctor of Ministry na Gordon-Conwell Theological Seminary a má viac ako 25 rokov skúseností v službe. Darryl je ženatý s Charlene a má dve dospelé deti, Christy a Josiaha. Darryla nájdete online na stránke DashHouse.com.

Darryl Dash tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články