Kresťanský život

Modlitba a odpadnutie

K odpadnutiu skutočne dochádza

Chceš rásť v milosti a byť oddaným kresťanom? Buď si istý, ak to skutočne chceš, že sa ťa nemôžem spýtať dôležitejšiu otázku, ako je táto — Modlíš sa? Pýtam sa, či sa modlíš, pretože zanedbávanie modlitby je jednou z veľkých príčin odpadnutia.

Existuje odvrátenie od viery potom, ako si ju vyznal. Človek môže nejakú dobu dobre bežať, podobne ako Galatskí, a potom sa obrátiť k falošným k učiteľom (Ga 1:6). Ľudia nahlas vyznávajú svoju vieru, kým sú ich city vrúcne, ako to spravil Peter, a potom v hodine skúšky zaprú svojho Pána (Mt 26:74-75). Ľudia môžu opustiť svoju prvú lásku, ako to spravili Efezskí (Zj 2:4). Ľudia môžu vychladnúť vo svojej horlivosti konať dobro, ako Marek, Pavlov spoločník (Sk 15:37-38). Ľudia môžu nejakú dobu nasledovať apoštola a podobne ako Démas sa vrátiť do sveta (2Tim 4:10). Všetko to môžu ľudia urobiť.

Je to biedna vec — odpadnúť od viery. Predpokladám, že zo všetkých nešťastných vecí, ktoré sa človeku môžu stať, je to tá najhoršia. Uviaznutá loď, orol so zlomenými krídlami, záhrada prerastená burinou, harfa bez strún, kostol v ruinách, to všetko sú smutné pohľady. Ale vidieť odpadlíka je smutnejšie. Zranené svedomie, myseľ, ktorá nevie vydržať sama so sebou, spomienky plné sebaobviňovania, srdce prepichnuté Pánovými šípmi, duch zlomený váhou vnútorného obvinenia — to všetko je ochutnávkou pekla. Je to peklo na zemi. To, čo hovorí múdry muž, je závažné a dôležité: „Odpadlík sa nasýti svojimi cestami“ (Prís 14:14).

Príčina odpadnutia

Čo je teda najčastejšou príčinou odpadnutia? Verím, že jednou z hlavných príčin je spravidla zanedbávanie súkromnej modlitby. Tajná história pádov, samozrejme, nebude známa do posledného dňa. Môžem len povedať svoj názor ako Kristov služobník a študent srdca. Môj názor je, opakujem zreteľne, že odpadnutie sa spravidla začína zanedbaním súkromnej modlitby.

Biblie čítané bez modlitby, kázne počúvané bez modlitby, manželstvá uzavreté bez modlitby, cesty uskutočnené bez modlitby, domovy vybraté bez modlitby, priateľstvá vytvorené bez modlitby, samotné akty každodennej súkromnej modlitby uponáhľané alebo neprecítené srdcom — toto sú druhy zostupných krokov, ktorými mnoho kresťanov zostúpi do stavu duchovnej obrny, alebo dosiahne bod, v ktorom im Boh umožní obrovský pád. Toto je proces, ktorí vytvára váhajúcich Lótov, nestabilných Samsonov, Šalamúnov zbožňujúcich manželky, nedôsledných Ásov, poddajných Jehóšáfátov, príliš ustarostené Marty. Mnohých z nich môžeme nájsť v Kristovej cirkvi. Často je jednoduchá história takýchto prípadov takáto: stali sa nedbalými ohľadom súkromnej modlitby.

Spočiatku je to skryté

Môžeš si byť úplne istý, že ľudia padajú v súkromí dlho predtým, ako padnú na verejnosti. Odpadli na kolenách dlho predtým, ako odpadli verejne pred očami sveta. Podobne ako Peter najskôr ignorujú Pánovo varovanie, aby bdeli a modlili sa, a potom, podobne ako Petrovi, im chýba sila a v hodine pokušenia zaprú svojho Pána.

Svet si všimne ich pád a nahlas sa posmieva. Svet však nevie nič o skutočnom dôvode. Pohanom sa podarilo prinútiť známeho kresťana, aby obetoval kadidlo modle tým, že sa mu vyhrážali trestom horším ako smrť. Potom veľmi triumfovali pri pohľade na jeho zbabelosť a odpadnutie. Pohania však nevedeli, o čom nás informuje história, že práve v to ráno opustil svoju spálňu narýchlo a bez toho, aby dokončil svoje obvyklé modlitby.

Ak si skutočne kresťan, verím, že nikdy neodpadneš. Ak sa však nechceš stať odpadlíkom, pamätaj na otázku, ktorú sa ťa pýtam: Modlíš sa?

Poznámka redaktora: Prevztaé z Chcem viac.

John C. Ryle

významný evanjelikálny kazateľ, ktorý žil a slúžil v 19. storočí v Anglicku.