Kresťanský život

Nie si to len ty a Ježiš

Určite ste už niekedy počuli frázu „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.” Boh nám vo svojom Slove zanechal mnoho obrazov. Formované slovami nám tieto obrazy umožňujú porozumieť cirkvi a nášmu miestu v nej. Všetky tie obrazy majú svoj dôvod. Rodina, telo, živé kamene, stádo oviec, vinič a ratolesti, pole plné úrody a žatva je len zopár príkladov.

Je dôležité, aby sme umožnili každému z týchto obrazov vysvetliť ten iný. Každá ilustrácia, hoc ako veľkolepá, zlyháva, keď zachádza príliš ďaleko, alebo je braná príliš doslovne. Keď sa na ne ale pozrieme spoločne, môžu nám pomôcť vidieť spoločné črty a opakujúce sa témy. Všimnite si, že všetky obrazy, ktoré som spomenul, majú spoločnú jednu vec: pluralitu! Obsahujú v sebe vždy z niečoho viac ako jeden. Je to preto, lebo ako kresťania sme Boží ľud, nie Božia osoba. Biblia nás skrze tieto metafory učí o členstve v cirkvi, pretože evanjelium vytvára komunitu veriacich.

Rodinná záležitosť

Keď je na nás vyliata Božia milosť, stávame sa jedným z Jeho ľudu. Stávame sa členmi Jeho rodiny a on sa stáva našim Otcom (Rim 8:15). Veľkoryso nás adoptuje do svojej rodiny (Ef 1:5) a stávame sa členmi Jeho domácnosti, jeho zmluvnej komunity (Ga 3:27Ga 4:7). Nesmieme však zabúdať, že naše zmierenie s Bohom znamená zmierenie s Jeho ľudom. Pavol presne o tom hovorí vo svojom liste v Efezanom 2:19-20:

A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. 20 Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus.

Áno, s Bohom sme zmierení ako jednotlivci, no takisto sme vedení do vzťahov s inými  vyznávajúcimi veriacimi. Kresťanský život je rodinná záležitosť. Nie si to len ty a Ježiš. A nie je to ani náhodná skupina ľudí. Kristovým telom sa stávame spoločne.

V 1. Timotejovi 5:2 Pavol nazýva Timoteja svojim „pravým synom vo viere“ a poučuje ho, aby sa o iných členov zboru staral ako o rodinu: otcov, bratov, matky a sestry (1Tim 5:1-2). Na konci listu Rimanom Pavol posiela pozdravy jednotlivým zborom v Ríme a nazýva ich pri tom rodinami (Rim 16:10-11). Boh tvorí miestne zbory ako rodiny.

Žiadne duchovné siroty

Pozrime sa na obraz rodiny z inej strany a zamyslime sa nad tým, čo znamená byť adoptovaný do rodiny. Keď je sirota adoptovaná, prichádza do úzkej rodiny: otec, mama, prípadne bratia a sestry. Títo ľudia majú prevziať starostlivosť o sirotu, spoznávať ju a dávať jej všetko, čo bude potrebovať. Takisto môže získať starých rodičov, tety, ujov, bratrancov a sesternice. Pri obrátení je to podobné. Božie Slovo nám hovorí, že sme rovnako privedení do Božej rodiny, ktorá sa o nás bude starať, spoznávať nás a dávať nám všetko, čo budeme potrebovať. A presne takto má fungovať miestny zbor. Keď sa zaviažeme byť súčasťou miestneho zboru, identifikujeme sa s konkrétnou rodinou veriacich.

V Starej zmluve Boží ľud vyzeral viac ako biologická, monochromatická rodina. Nová zmluva nám však ukazuje, že Boží ľud sa skladá z každého kmeňa, jazyka, národa a vyzerá skôr ako skutočná zmiešaná rodina. Ryan Lister to vo svojej knihe Emblems of the Infinite King (Znaky nekonečného Kráľa) výstižne ilustruje, keď hovorí, že „je to roztrúsená rodina tvorená z ľudí s rôznou minulosťou a rôznymi životnými okolnosťami. Keď sa na cirkev pozrieme ako na celok, vyzerá ako deka pozošívaná  z kusov látok rôznych tvarov, vzorov, farieb a vzhľadov. Zošitá je však niťou viery  a pevnou rukou Kráľa.“

Výsada adopcie do vyvolenej Božej rodiny nám dáva možnosť spolupodieľať sa na milovaní Boha a milovaní blížneho na slávu Boha a chválu jeho mena. Nemáme žiť ako duchovné siroty a máme vstupovať do vzťahov s ľuďmi, ktorí sa tak ako my snažia osláviť Boha v padnutom svete, ktorý nás neustále sleduje.

Jedného dňa totiž, a bude to skôr ako to očakávame, sa Ježiš vráti, aby so svojim ľudom mohol byť naveky. Bude to dokonalé stretnutie rodiny bez akýchkoľvek nemiestnych narážok, urážok, smutných absencií, či trápnych momentov. Spoločne budeme dokonale a nádherne chváliť a oslavovať nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista (Zj 5:10-13, Zj 21:1-4). Nastane dokonalá jednota. Keď sa zhromažďujeme ako rodina v miestnych cirkevných zboroch, ohlasujeme tú budúcu nádej, pretože sme miestnym vyjadrením duchovnej rodiny.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Erin Wheeler

spolu s manželom Bradom žijú so svojimi štyrmi deťmi v meste Fayetteville v štáte Arkansas. Je členkou University Baptist Church, kde Brad slúži ako starší pastor. Erin je autorkou knihy The Good Portion - The Church: (Christian Focus, 2022), knihy zameranej na povzbudenie sestier, aby sa tešili z dobroty a krásy miestnej cirkvi.

Erin Wheeler tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články