Cirkev a služba Kresťanský život

Ako môžem ja, ako vedúci zboru, pomôcť pestovať kultúru učeníctva?

 1. Zorganizuj si svoj týždenný rozvrh tak, aby zahŕňal čas s mladšími kresťanmi (raňajky a obedy, vybavovanie povinností, pravidelné hodnotenie kázní, atď.).
 2. Ak vedieš gramotný cirkevný zbor, požiadaj ich o položku v rozpočet na darovanie kníh s pastoračným účelom. Maj v kancelárii stoh kníh pripravených na spontánne darovanie. Povzbuď ľudí, aby si ich prečítali a potom si dohodnite stretnutie, na ktorom knihu prediskutujete.
 3. Hľadaj spôsoby ako povzbudiť vyspelejších kresťanov v tvojom zhromaždení k stretnutiam s inými („Hej Joe, s kým budeš dnes obedovoať?“). A hľadaj spôsoby ako navzájom skontaktovať členov tvojho zboru („Hej Joe, napadlo Ti stráviť čas s Johnom?“).
 4. Aplikuj svoje kázanie nie iba na jednotlivcov, ale na zbor ako celok. (Napr. „Čo znamená táto pasáž pre nás ako zbor? Znamená, že by sme mali byť ochotní navzájom sa povzbudzovať a napomínať.“) Hľadaj spôsoby ako podporiť učeníctvo a vzájomnú starostlivosť cez aplikácie v tvojej kázni.
 5. Káž a aplikuj evanjelium. Správne kázané evanjelium by malo produkovať kresťanov, ktorí vnímajú ich spoločnú povinnosť radiť si a učeníkovať sa navzájom, na základe ich spoločnej rodinnej identity v Kristovi. Tak často ako sa dá, pomáhaj zhromaždeniu spájať ich vyznávanie viery s povolaním k aktívnej láske jeden k druhému.
 6. Ponúkni dospelým vzdelávanie v oblasti učeníctva a poradenstva.
 7. Ponúkni besiedke vyučovanie na špecifické témy ako „Strach človeka“ alebo „Božia vôľa a vedenie.“
 8. Použi prípravu na členstvo pre nastavenie očakávaní, že budúci člen sa bude pravidelne zaujímať o životy iných.
 9. Použi rozhovor so záujemcom o členstvo, aby si zistil či chce byť zapojený/á v učeníctve jeden na jedného.
 10. Zásobuj kníhkupectvo a knižnicu svojho zboru dobrými zdrojmi o učeníctve.
 11. Pouvažuj nad umiestnením výkladu brožúrok a kníh vo svojom zbore, aby si tak predstavil krátke a stráviteľné zdroje na veľké množstvo špecifických tém. Ak je to možné, ponúkaj tieto brožúrky zadarmo.
 12. Propaguj a rozdávaj tieto knihy a brožúrky priamo z kazateľnice.
 13. Ako kazateľ modeluj pokoru a pozývaj ľudí k napomínaniu!
 14. Ponúkaj a zásobuj skupinky v zbore týmito odporúčanými zdrojmi podľa typu skupinky, či sú to mladí manželia alebo slobodní.
 15. Ak to dovolia zdroje, najmi kazateľa na plný úväzok, ktorý sa bude venovať poradenstvu.
 16. Ak to dovolia zdroje, najmi ženu, ktorá sa môže venovať poradenstvu a propagácii učeníctva medzi ženami v zhromaždení.
 17. Povzbuď členov zboru, aby sa zúčastňovali konferencií a využili online tréningové kurzy.
 18. Ponúkni tréning v poradenstve členom alebo vedúcim skupiniek tvojho zboru. (CCEF ponúka dve skvelé kurikulá – Ako sa ľudia menia Pomáhať iným zmeniť sa. Tieto užívateľsky prívetivé sprievodcovské príručky a pracovné zošity pomáhajú kazateľom, laickým vedúcim a členom vzájomne sa učiť, ako robiť pastoráciu Božím Slovom a ako sa o seba navzájom lepšie starať.)
 19. Prečítaj si knihu Paula Trippa Instruments in the Redeemer’s Hands [Nástroje vo vykupiteľových rukách].
 20. Povzbuď jednotlivcov, ktorých pripravuješ k pastoračnej službe na plný úväzok, aby si prečítali knihy od Eda Welcha Keď sú ľudia veľkí a Boh je malý.
 21. Modli sa. Pros Boha, aby v tvojom zhromaždení vychovával starších, zbožné ženy a zrelých učeníkov, ktorí budú môcť pomáhať starať sa o ovečky.

 

(Zoznam reprezentuje podstatu článku „Twenty Ways to Cultivate a Culture of Counseling“ od Jonathana Leemana a Deepaka Rejua)

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.