Aktuálne témy

Online konferencia Spoločenstva evanjelia

Obyvatelia Európy potrebujú dobré správy. A niet lepšej správy ako slávne Kristovo evanjelium!

Keďže TGC Europe vzniká s víziou spájať podobne zmýšľajúcich kresťanov na celom kontinente, ktorí sú odhodlaní a zapálení žiť a ohlasovať Jeho evanjelium, pozývame aj vás, aby ste sa k nám pripojili na tejto strategickej e-konferencii. Rozprestiera sa počas troch po sebe nasledujúcich pondelkov. S pomocou a službou našich hlavných rečníkov: Dona Carsona, Juliusa Kima a Johna Pipera, budeme spoločne skúmať, čo je Kristovo evanjelium, a pripomenieme si naše povolanie ohlasovať ho a žiť podľa neho. Budeme sa taktiež zamýšľať nad niektorými príležitosťami a výzvami, ktorým dnes v Európe čelíme, a nad tým, ako sa v nich Spoločenstvo evanjelia (TGC) v Európe čoraz viac angažuje. Bude tiež čas na bohoslužby (vo viacerých európskych jazykoch), modlitby a odznejú aj ďalšie strategické informácie.

Jedinečná príležitosť na povzbudenie a výzvu pri premýšľaní o Dobrej správe pre Európu!Spoločenstvo evanjelia

Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.