Atribúty Boha

Božia láska a spravodlivosť

HANES, Pavel: Božia láska a sprvodlivosť

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Atribúty Boha.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB