Kristov kríž

Priatelia kríža

Nahrávka je súčasťou série Kristov kríž.


HANES, Pavel: Priatelia kríža

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB