Máme čo zvestovať 2023

Sú knihy S. Miháľa pre kresťanov hrozbou, či požehnaním?

S.Miháľ napísal a vydal knihy Vychvátenie (2016) a Príchod Syna človeka (2019). Medzi evanjelikálnymi kresťanmi na Slovensku (a v Čechách) knihy a ich osobná prezentácia vyvolali značný záujem a pomerne skoro aj rozpaky. Ako mnohokrát v histórii, eschatologické témy a najmä konkrétne predstavy o veciach budúcich vyvolávajú veľmi odlišné reakcie. Ako teda rozumieť posolstvu biblickej eschatológie a ako o nej hovoriť pravdivo a konštruktívne, bez rizika zbytočnej polarizácie a ubližovania úprimným veriacim?
Na tomto seminári sa Benjamin Uhrin pokúsil zhrnúť posolstvo Miháľových kníh so zámerom porozumieť jeho prístupu, pomenovať ich prínos ale aj riziká a zásadné omyly, ktorým sa autor nevyhol. 
Témy:

Benjamin Uhrin

- kazateľ, predseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR, zakladateľ Slovenského evanjelikálneho inštitútu

Benjamin Uhrin tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články