Téma - Koniec vekov

3. december

Čím Biblia začína, tým i končí. Začína stvorením neba i zeme, končí stvorením nového neba i novej zeme. Napriek novosti nového stvorenia tu vidíme...

1. december

Dejiny sveta majú nielen svoj počiatok, ale i svoj koniec. Tým koncom nie je definitívny zánik života, teda smrť, ale súd. Rozhodujúca chvíľa v celom...