Kresťanský život

“Posväť ich v pravde.”

Image by Anastasia Zhenina from Pixabay

Duch Boží vlieva do človeka nový princíp života, skrze ktorý sa stáva „novým stvorením” v Kristovi Ježišovi. Toto dielo, ktoré začína novým narodením, pokračuje dvoma spôsobmi — umŕtvovaním, ktorým sú žiadosti tela podriadené a ovládané, a oživovaním, ktorým je život, ktorý do nás vložil Boh, pretvorený, aby bol studňou vody, z ktorej vyviera večný život. Každodenné pokračovanie tohto sa volá „vytrvalosť”, ktorou je kresťan zachovávaný a udržiavaný v stave milosti a ktorou je pretvorený, aby prekypoval dobrými skutkami na slávu Božiu. A vrcholí alebo nachádza dokonalosť v „sláve”, keď je duša, súc skrz-naskrz očistená, zachytená, aby prebývala so svätými bytosťami po pravici Majestátu na výsostiach. Ale hoci sa Duch Boží takto stáva autorom posvätenia, je aj napriek tomu použitý viditeľný činiteľ, na ktorý sa nesmie zabúdať.

„Posväť ich v pravde”, hovorí Ježiš. „Tvoje slovo je pravda.”

Pasáží Písma, ktoré dokazujú, že nástrojom nášho posvätenia je Slovo Božie, je nesmierne množstvo. Duch Boží do našich myslí prináša koncepty a doktríny pravdy a uplatňuje ich s mocou. Tieto sú začuté ušami a súc prijaté do srdca, pracujú v nás tak, aby sme si priali a vykonávali to, čo teší Boha. Pravda je posvätiteľ a pokiaľ nenačúvame alebo nečítame pravdu, v posvätení neporastieme. V správnom živote rastieme jedine vtedy, ak rastieme aj v správnom porozumení. „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojím chodníkom.” Nepovedz o žiadnom omyle: „To je iba vecou názoru.” Žiaden človek sa nedopúšťa omylu v úsudku bez toho, aby sa skôr či neskôr nedopustil omylu v skutkoch.

Drž sa pevne pravdy, pretože ak sa jej budeš takto držať, posvätený budeš Duchom Božím.

Poznámka redaktora: Článok je prebratý z CHCEMVIAC.

Charles Spurgeon

bol anglický baptistický kazateľ a hlásateľ evanjelia, jeden z najvplyvnejších kazateľov v histórii, pre svoju popularitu často nazývaný aj ako "knieža kazateľov".

Charles Spurgeon tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články