Cirkev a služba

Prečo náš zbor bude pokračovať v priamych prenosoch z bohoslužieb

Poznámka redaktora: Odlišné stanovisko vyjadrili Jim Davis a Skyler Flowers v článku: Prečo náš zbor prestane vysielať priame prenosy z bohoslužieb.

Náš cirkevný zbor bude naďalej vysielať priamy prenos z bohoslužieb v post-COVIDovom období z rovnakého dôvodu, pre ktorý sme ho zaviedli pred COVIDom: online bohoslužby sú katalyzátorom kresťanskej komunity.

Ako luteránsky kazateľ, ktorý sa zaviazal slúžiť Slovom a sviatosťami, si uvedomujem ústredné postavenie bohoslužieb s osobnou prítomnosťou v kresťanskom živote a zároveň i obavy, že skúsenosť online bohoslužieb môže ľudí odtrhnúť od týchto životne dôležitej činnosti. Existuje niekoľko vecí, ktoré jednoducho virtuálne robiť nemôžete.

A napriek tomu som za sedem rokov skúseností so streamovaním – ako zakladateľ mladého zboru a teraz ako kazateľ v 110-ročnom zbore – objavil ako technológia, o ktorej sa mnohí obávali, že odpojí ľudí od autentického kresťanského spoločenstva, sa vlastne stala katalyzátorom toho, aby ľudia práve takéto spoločenstvo zažili. V prípade nášho zboru to zahŕňa aj nárast počtu prítomných účastníkov.

Za tie roky som videl tri kľúčové výhody streamovania bohoslužieb.

1. Spojenie s odpojenými mimo našej komunity.

V digitálnom veku ľudia skúmajú všetko online – aký telefón si majú kúpiť, akú reštauráciu vyskúšať, dokonca aký kostol navštíviť. Väčšina nových ľudí, ktorí chodia do nášho zboru osobne, si pred tým, než vošli našimi dverami, pozreli až tri kázne. Náš priamy prenos im na začiatok zaistil pohodlie, a keď konečne prišli do nášho kostola, cítili hlbšie spojenie práve vďaka tomu, že už s nami strávili nejaký čas vďaka online pripojeniu.

Navyše v dobe, keď má každý osobné platformy na sociálnych sieťach, ľudia mnohé veci zdieľajú online – či už vtipné videá, silné citáty alebo dokonca kázeň svojho kazateľa. Keď sa veci dostanú online, môžu začať žiť novým životom vďaka tomu, že ľudia zdieľajú ich obsah. To vedie k tomu, že sa kázne dostanú na miesta, kde by ste ich najmenej čakali. V jednej chvíli som zistil, že naše nedeľné kázne sa používajú v tajnom domácom zbore v Číne!

Nikdy nevieš, koho sa Boh zvesťou dotkne, keď ju zverejníš online. Je rozumné v kultúre, ktorá je čoraz viac postkresťanská, vymedzovať miesta, kde zdieľame evanjelium?

2. Spojenie s odpojenými vo vnútri našej komunity.

Často počujeme argumenty o tom, ako streamovanie odťahuje ľudí z komunity cirkvi. Ale pre niektorých môže byť priamy prenos ich jediným záchranným lanom do cirkvi. Natoľko sa môžeme sústrediť na možné výhody online bohoslužieb pre rast účasti, že nám uniknú príležitosti pre duchovnú starostlivosť.

Pandémia nám priniesla nové sympatie k tým, ktorí sú zatvorení a odrezaní od sveta. Zo dňa na deň dostali naše zbory pohľad z prvej ruky do uzatvoreného života – aké je to byť odrezaný od miesta, kde prijímate Slovo a sviatosť a prežívate životodarné kresťanské spoločenstvo. Online bohoslužby boli v období neistoty životne dôležitým spojením so zvesťou a komunitou, na ktorej ste závislí.

Keď sme spustili priamy prenos v pred-COVIDovom svete, reakcie prichádzali hlavne od hospitalizovaných a tých, ktorí boli uzavretí doma. Pocit spojenia s komunitou, hoci len na jednu hodinu v nedeľu, im prinášal pocit radosti uprostred trápenia. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo náš zbor bude vždy bohoslužby streamovať – lebo spája inak odpojených ľudí v našej komunite.

3. Rozvíjanie lásky k bohoslužobným zhromaždeniam cez dôslednosť.

Posledný prínos streamovania sa týka problému, s ktorým zápasia a nad ktorým nariekajú všetky zbory: bohoslužobné zhromaždenia sa už nejavia ako hlavná priorita v živote mnohých kresťanov. Žijeme vo vysoko mobilnej kultúre, v ktorej pravidelná návštevnosť kostolov klesla z raz týždenne na raz mesačne. Zdá sa, že dovolenky, mládežnícke športy a ďalšie priority priťahujú ľudí viac v našej generácii ako v generáciách našich rodičov alebo starých rodičov.

V čase, keď sú všetci v pohybe, môže online vysielanie bohoslužieb udržiavať ľudí v spojení so sériou kázňových vyučovaní, aj keď nebudú osobne zúčastnení. Toto vytvára novú konzistenciu vo vyučovaní. Osoba, ktorá bola mesačne prítomná iba na jednej alebo dvoch bohoslužbách, sa ich teraz zúčastňuje každý týždeň, niekedy osobne a inokedy online. Osoba, ktorá zmeškala kázeň, si ju teraz môže pozrieť spätne.

Možnosť pripojiť sa cez internet, keď sú ľudia preč, im môže pomôcť vytvoriť si rytmus a zvyk počúvať Slovo a umožniť mu vplývať. Toto pravidelné pôsobenie zvestovaného Slova vytvára zvýšený hlad po ňom samom.

Určite existujú pochopiteľné obavy, že možnosť byť online odvedie ľudí od osobne prítomných bohoslužieb, ktoré sú pre kresťanský život ústredné. Ale podľa našich skúseností je opak pravdou. Streamovanie bohoslužieb je katalyzátorom osobného prepojenia s autentickým kresťanským spoločenstvom.

Ako môžu počuť?

Pripomínam Pavlove slová, v ktorých zdieľa svoju túžbu, aby Boh obrátil srdce jeho ľudu:

Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Ako budú hlásať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú dobré veci. Rimanom 10:14-15

Tento princíp mi pripomína dôležitosť šírenia slova všetkými možnými prostriedkami. Ak sa otvorila cesta pre online službu, využime ju na ohlasovanie nemenného evanjelia nášmu neustále sa meniacemu svetu. A keď sa ľudia spoja s týmto evanjeliom, hoci aj online, práca Ducha ich zavedie do komunity Božích ľudí v jeho zhromaždenej cirkvi.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Matt Peeples

je kazateľom Betlehem Lutheran Church v Ridgewoode v New Jersey a zakladateľom a riaditeľom The Kairos Network. Získal titul MDiv zo seminára Concordia v St. Louis.

Matt Peeples tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články