Kresťanský život

Ako sa rozprávať s deťmi o koronavíruse

Photo by Piron Guillaume on Unsplash

Koronavírus spôsobil obrovské množstvo strachu a trápenia pre tisíce ľudí po celom svete. Správy o ňom a dôsledky tejto krízy ovplyvňujú každú časť nášho života a deti určite všetok náš strach cítia.

Za žiadnych okolností nechceme „využívať” utrpenie iných, no krízy ako je táto, nám prinášajú vzácne príležitosti na zmysluplné rozhovory s našimi deťmi.

Včera som sa o tom rozprávala s jednou prváčkou. Tu sú tri otázky, ktoré som sa jej opýtala a niekoľko myšlienok, ktoré som sa jej snažila odkomunikovať.

1 . Prečo sa kresťania nemusia báť smrti?

Väčšina ľudí potláča alebo ignoruje fakt, že smrti sa nedá vyhnúť. Aktuálny koronavírus túto otázku opäť priniesol s nepopierateľnou silou pred všetkých nás. Preto som sa aj s týmto dieťaťom chcela rozprávať o ubezpečení a nádeji, o ktorú sa ako veriaci môžeme oprieť, keď čelíme smrti.

Kresťania sú ľudia, ktorí sa posmievajú smrti výkrikom: „Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň?”

Rozprávali sme sa spolu o tom, ako nás Ježiš prišiel zachrániť od našich hriechov a vyslobodiť od istej smrti. Smrť je pre veriaceho ziskom, keďže na jej druhej strane je život v sláve s Kristom, v slobode od utrpenia v tomto živote. Áno, bojíme sa procesu umierania (ktoré je hrozné), ale čo sa týka výsledku, nemusíme sa ničoho báť vďaka Kristovmu víťazstvu na Golgote.

Chcela som, aby bola nádej, ktorú ako kresťania máme, keď čelíme smrti, prvou vecou, o ktorej sme sa rozprávali.

2. Prečo by kresťania, keď ide o koronavírus, mali byť zodpovední a konať múdro a v záujme bezpečnosti?

Hoci sa nemusíme báť smrti, nemáme sa ani správať ako blázni. Nebudeme zbytočne a nemúdro riskovať a budeme sa správať podľa rád dôveryhodných autorít. Prečo? S prváčkou, s ktorou som sa rozprávala, sme si hovorili o tom, že naše životy sú darom od Boha. Náš Pán nás volá k tomu, aby sme boli vernými správcami našich životov na jeho slávu.

Úloha byť dobrými správcami zahŕňa aj snahu chrániť naše telá a monitorovať naše zdravie. Chceme s našimi životmi, aj životmi iných ľudí zaobchádzať ako so svätými, lebo sme všetci boli stvorení na Boží obraz.

Vzhľadom na túto dôležitú správcovskú úlohu by sme naozaj nemali zanedbávať jednoduché nariadenia, ktoré nám zdravotnícke autority dávajú, aby sme sa mohli chrániť – umývať si ruky, vyhýbať sa dotykom s inými ľuďmi, zostávať doma, pokiaľ to len ide. Keď tieto veci robíme, sme dobými správcami našich vlastných životov, ale aj chránime a vážime si životy iných ľudí.

3. Ako je to možné, že kresťania môžu žiť v takomto nebezpečnom svete bez strachu?

Niektorí ľudia už tomuto vírusu podľahli. Iní sú veľmi ťažko chorí. Mnohí sú požehnaní a choroba sa im zatiaľ vyhla, no aj tak sú paralyzovaní strachom.

Jedna z najupokojujúcejších fráz v Biblii je „Neboj sa.” Ako môžu mať kresťania slobodu odmietnuť strach a žiť v pokoji? Ako mi povedalo dievčatko, s ktorým som sa rozprávala, je to preto, lebo „Boh má všetko pod kontrolou.” Veľa strachu, ktorý táto medzinárodná kríza vyvolala, vychádza k pocitu, že Boh stratil kontrolu nad týmto svetom.

V skutočnosti Kristus vystúpil na svoj trón v nebi, odkiaľ vládne celému svetu. V našom rozhovore som toto dieťa ubezpečila, že Boh neprestáva mať pod kontrolou každú jednu vec v celom vesmíre. Jeho dobrota je takisto dôležitou súčasťou toho, prečo môžeme zostať pokojní. Nielenže má Boh veci zvrchovane pod kontrolou, ale on veciam vládne v súlade s jeho čistým a dokonalým charakterom. Vedomie toho, že on je aj dobrý, aj zvrchovaný znamená, že môžeme žiť v pokoji.

Či už tým, že sa zatvorili školy, alebo informáciami, ktoré počuli v médiách, sa aj naše deti dozvedeli o nebezpečenstve, ktoré koronavírus prináša. Smerujme ich k Božiemu dobrému a milostivému charakteru, ktorý im spolu so vzácnymi a uisťujúcimi zasľúbeniami evanjelia môže priniesť útechu uprostred súčasnej krízy. A môže ich to aj pripraviť na súženie, ktoré príde neskôr v živote.

Poznámka editora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/children-coronavirus/

Cameron Cole

vedie službu deťom, mladým a rodinám v Cathedral Church of the Advent v Birminghame, Alabame, USA. Napísal niekoľko kníh a ako redaktor sa podieľal na vydaní publikácie Gospel-Centered Youth Ministry: A Practical Guide (Služba mladým zameraná na evanjelium: praktický sprievodca).