Biblia a teológia

Prečo nemôže byť Ježiš iba veľký učiteľ?

David Platt

je kazateľom a učiteľom v zbore McLean Bible Church, zakladateľom Radical a členom rady Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition, USA). Napísal niekoľko kníh. David a jeho manželka Heather majú štyri deti.