Biblia a teológia

21. apríl

V prvý deň po sobote včasráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo pripravili. Kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, bol vzkriesený.

Lukáš 23:1-6

Ženy, ktoré slúžili živému Pánovi, chcú slúžiť i mŕtvemu. Preto v nedeľu skoro ráno prichádzajú k hrobu, aby urobili to, čo nestihli urobiť v piatok: pomazať mŕtve telo voňavými masťami. Nič netušiac prichádzajú k hrobu, od ktorého v piatok večer odchádzali s veľkou bolesťou a beznádejou. Na svoje veľké prekvapenie zisťujú, že už prišli neskoro. Hrob je prázdny a Ježiša niet. Niekto ich už predbehol. Kto to bol? Boh, ktorý vzkriesil svojho Syna z mŕtvych. Boží poslovia im oznamujú: Niet ho tu, bol vzkriesený. To znie tak slávne, tak úžasne, že sa tomu ani nechce veriť! On skutočne vstal a žije!

Ale to potom znamená, že všetko je inak. Na Veľký piatok sa zdalo, že je všetkému koniec. Že smrť definitívne zvíťazila, že lož, nenávisť a smrť sú mocnejšie než láska, pravda a život. Ale na veľkonočnú nedeľu sa ukázalo, že to nebol koniec, ale len začiatok. Smrť nezvíťazila, naopak, bola porazená. Smrť našla svojho premožiteľa v Ježišovi, lebo láska je silnejšia než smrť. A táto ukrižovaná a vzkriesená láska začne odteraz svoj víťazný pochod dejinami. Lebo vďaka tejto láske našiel neriešiteľný problém človeka, jeho hriech, svoje riešenie v obeti Ježiša Krista. Teraz už nemusíme utekať od Boha. Teraz už môžeme utekať k Nemu. Pri Ňom môžeme nájsť milosť a odpustenie.

Ženy sa vracajú od hrobu. Už druhýkrát v krátkom čase sa vracajú od toho istého hrobu. Ale aký to rozdiel od ich prvého návratu na Veľký piatok! Tento druhý návrat od Ježišovho prázdneho hrobu je tá najslávnejšia, najúžasnejšia, najradostnejšia cesta, akú kedy tieto ženy prešli. K hrobu šli s bolesťou v srdci, od hrobu sa vracajú s nevýslovnou radosťou. Idú od hrobu, do ktorého s Ježišom pochovali všetky svoje nádeje. Ale Ježišovo vzkriesenie znamená i vzkriesenie ich nádejí. Keď On žije, potom naozaj smrť našla svojho premožiteľa. Potom je pravdou každé slovo, ktoré povedal a každý sľub, ktorý vyslovil.

Pane, v tvojom vzkriesení je i naše vzkriesenie. Ty žiješ i my žiť budeme!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal