Biblia a teológia

27. apríl

Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!

1. Korinťanom 15:55-57

Čo znamená Kristovo víťazstvo nad smrťou? To, že smrť nám už nemôže ublížiť. Veď čo je smrť? Koniec života, definitívny zánik, pád do ničoty? Mnohí si prajú, aby to tak bolo. Aby smrť znamenala ich koniec. Ale smrť nemá len svoju fyzickú stránku, ktorou je smrť tela. Má i svoju duchovnú stránku, ktorou je zahynutie duše. Smrť neznamená len oddelenie tela od duše, ale aj oddelenie duše od Boha. Fyzická smrť je bránou k večnej smrti, k večnému zahynutiu. Ale Kristovo víťazstvo nad smrťou znamená, že ani smrť nás nemôže oddeliť od Boha. Lebo jeho víťazstvo mení smrť na bránu do večnej blízkosti nášho Boha. Mení bránu do pekla na bránu do neba. Preto pre kresťana zomrieť znamená zisk, lebo to znamená byť naveky s Kristom. Je to síce strata pre tých, ktorí tu zostanú, pre pozostalých, ale zisk pre toho, kto odišiel.

Kristovo víťazstvo tak mení smrť na zisk. A ako smrť nemôže oddeliť našu dušu od Boha, nemôže natrvalo oddeliť ani naše telo od duše. Načas áno, ale nie natrvalo. Lebo hoci nás smrť pripraví o naše pozemské, smrteľné telo, Boh nám pripraví nové, oslávené telo, do ktorého budeme zaodiati pri vzkriesení.

Napriek Kristovmu víťazstvu nad smrťou zomrieť musíme, ale vďaka jeho víťazstvu večne zahynúť nemusíme. A ani nezahynieme. Smrť už Božím deťom nemôže ublížiť. Je to stále náš nepriateľ, ten posledný, ale je to už porazený nepriateľ, ktorý jedného dňa bude definitívne zničený. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť (1Kor 15:26). Áno, zničenie ju ešte len čaká, ale o svoje konečné víťazstvo už prišla. Kristus ju zbavil jej desivej moci, keď z nej vytiahol smrteľne jedovaté žihadlo hriechu. Nás to žihadlo už poštípať nemôže, lebo za nás a miesto nás sa ním nechal poštípať Kristus. Preto sa môžeme pýtať: Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Lebo vieme o Kristovom víťazstve, ktoré je i naším víťazstvom. V Kristovi sme vyhrali i my!

Pane, ďakujeme, že vďaka tvojmu víťazstvu sa môžeme pozrieť do tváre kráľa všetkých hrôz, do tváre smrti a vidieť v nej tvár porazeného nepriateľa!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal