Kresťania a hudba

Toto spievajme

Dobrých bohoslužobných piesní nie je veľa. Nejaké však existujú a toto ich robí vhodnými pre použitie na bohoslužbách.

Uctievanie?

V úvodnej časti tejto série článkov sa pozrieme na to, aký je vzťah medzi hudbou a uctievaním.