Aktuálne témy

Spoluzakladateľ TGC Tim Keller zomrel vo veku 72 rokov

S veľkým zármutkom oplakávame smrť 72-ročného Timothyho Kellera, ktorý zomrel 19. mája, viac ako tri roky po tom, čo mu bola diagnostikovaná rakovina pankreasu.

Keller v roku 2005 spoluzakladal organizáciu The Gospel Coalition (TGC) na Slovensku známu pod názvom Spoločenstvo evanjelia a pôsobil ako viceprezident a neskôr podpredseda jej predstavenstva. Ako člen správnej rady až do svojej smrti Keller naďalej poskytoval TGC rady a usmerňoval ju v službe zameranej na evanjelium pre ďalšie generácie.

Keller pôsobil v pastoračnej službe štyri desaťročia, okrem iného ako zakladateľ a dlhoročný pastor v zbore Redeemer Presbyterian Church na Manhattane. Pôsobil aj ako predseda a spoluzakladateľ siete na zakladanie zborov Redeemer City to City. Jeho knihy ovplyvnili vieru miliónov ľudí na celom svete. V slovenčine ich vyšlo trinásť. Medzi nimi sú Manželstvo, Modlitba, Bolesť a utrpenie, Márnotratný Boh, Viera a práca či Dáva Boh zmysel?

„Kresťanský svet dnes smúti, pretože tento život opustil jeden z našich veľkých vodcov,“ povedal dočasný prezident TGC Sandy Willson. „Tim Keller bol človekom, aký sa objaví raz za storočie. Nepoznám žiadneho pastora, ktorý by za posledných 100 rokov urobil to, čo Tim Keller, aby preniesol reformovanú vieru na ulicu, do cirkvi a na akademickú pôdu. Budeme si ho pamätať ako jedného z najčinnejších kresťanských pastorov, apologétov a evanjelizátorov tejto generácie. Tim nielenže prinášal najvýstižnejšie argumenty v prospech kresťanskej viery; našu vieru tiež demonštroval svojím pokorným a láskavým duchom a neúnavnou vášňou vidieť, ako stratení spoznávajú Pána, ktorého tak miloval. Založil najúžasnejší zbor, aký kedy New York videl, založil tisíce ďalších zborov na celom svete prostredníctvom organizácie Redeemer City to City, spoluzakladal The Gospel Coalition a inšpiroval celú generáciu k láske a službe Pánovi. Všetci vyjadrujeme úprimnú sústrasť Kathy a drahej rodine Kellerovcov. A všetci sa tešíme z nesmiernej radosti, ktorú teraz Tim prežíva hľadiac na krásnu tvár svojho Spasiteľa, ktorému verne slúžil.“

Spoluzakladateľ TGC Don Carson po správe o Kellerovom odchode povedal: „Ako starozmluvný prorok, Tim neváhal osloviť kultúru a národ a vyzvať k spravodlivosti, ako aj k pokániu. Bol žiarlivý pre Božiu slávu. Rýchlo si všimol, ako trajektórie Písma, štruktúra biblickej teológie, znovu a znovu viedli premýšľavých čitateľov späť k evanjeliu.“

Začiatkom roku 2000 Keller zohral významnú úlohu pri oživení reformovanej teológie, ktorá sa bežne nazýva „nový kalvinizmus“ a ktorú zaznamenal Collin Hansen, viceprezident TGC, vo svojej knihe Young, Restless, Reformed (Crossway) z roku 2006.

„V Timovom odchode strácame nielen nášho vodcu, ale najmä nášho priateľa a príklad,“ povedal Hansen, ktorý nedávno vydal knihu Timothy Keller: His Spiritual and Intellectual Formation (Zondervan, 2023) a je výkonným riaditeľom novozaloženého Kellerovho centra pre kultúrnu apologetiku. „Nepochybne by nás povzbudil, aby sme hľadali útechu v Kristovi a naliehavo sa delili o dobrú správu evanjelia so strateným svetom. Smútime spolu s jeho mnohými priateľmi a vyzývame kresťanov, aby sa k nám pripojili v modlitbách za jeho manželku Kathy a synov s ich rodinami.“

V roku 2021 Keller hovoril v podcaste s Hansenom, Kevinom DeYoungom a Justinom Taylorom o svojej skúsenosti so smrteľnou rakovinou a o tom, ako to ovplyvnilo jeho duchovný život.

„Myslím si, že spôsob, akým zvládam blížiacu sa smrť,“ povedal Keller, „je cez boj s mojím hriechom a hlbšie spoločenstvo s Bohom. Takto to určite robil John Owen, ako viete. Jeho Meditations and Discourses on the Glory of Christ (Meditácie a rozpravy o Kristovej sláve), posledná vec, ktorú napísal, bola v podstate o tom, ako sa vyrovnával so svojou blížiacou sa smrťou. A o to sa snažím aj ja.“

Keller na Twitteri často zdieľal kúsky Owenovej múdrosti zo 17. storočia vrátane tohto citátu z Owenovho komentára k listu Hebrejom: „Nikdy nie sme bližšie ku Kristovi, ako keď sa ocitneme stratení vo svätom úžase nad jeho nevýslovnou láskou.“

Kellerov „svätý úžas“ v tomto živote bol nákazlivý a katalytický – a bude prinášať ovocie pre kráľovstvo ešte dlho po jeho smrti. Tešíme sa, že náš drahý brat je teraz v Kristovej prítomnosti, viac ako kedykoľvek predtým si uvedomuje a žasne nad jeho nevýslovnou láskou.
Doteraz pracoval pre Krista a odteraz žije s Kristom!

Video ponúka možnosť titulkov v slovenskom jazyku

Timothy Keller v slovenčine:

 1. Manželstvo
 2. Dáva Boh zmysel?
 3. Stretnutia s Ježišom
 4. Bolesť a utrpenie
 5. Božia múdrosť pre zmysluplný život
 6. Kázeň
 7. Modlitba
 8. Viera a práca
 9. Márnotratný Boh
 10. Skrytý význam Vianoc
 11. Márnotratný prorok
 12. Zabudni na seba a získaj slobodu
 13. Falošní bohovia

Spoločenstvo evanjelia

Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.