Aktuálne témy

14. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Veď v krajine je už dva roky hlad a ešte päť rokov sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. Nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vládcu celého Egypta.

Genezis 45: 4 – 8

Nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. Ako je to teda? Bratia ho predali, či ho Boh poslal? Čo z toho platí? Platí jedno aj druhé. To je na tom to mimoriadne. Tu sa stretli dve vôle, zlá vôľa človeka, Jozefových bratov, a dobrá vôľa Boha. Čo chceli Jozefovi bratia? Zbaviť sa svojho brata. Čo chcel Boh? Zachrániť Jákobovu rodinu v čase hladu. Čo urobili bratia? Predali Jozefa do Egypta, aby zničili jeho budúcnosť. Čo urobil Boh? Poslal Jozefa do Egypta, aby pripravil budúcnosť Jozefovi aj Božiemu ľudu. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. O túto veľkú záchranu šlo od začiatku až do konca. Čo bratia urobili, bolo proti Božej vôli a zároveň to poslúžilo Božím plánom. Boh vo svojej prozreteľnosti aj zlo použije na dobro.

Ale to, čo tu hovorí Jozef, potrebujú počuť nielen vinníci, Jozefovi bratia, ale aj všetci Jozefovia, obete. Lebo pri tomto stretnutí Boh otvorí Jozefovi pohľad aj na jeho vlastnú doterajšiu životnú cestu. A keď Boh odhalí človeku svoje vlastné myšlienky a plány s ním, človeku nezostane nič iné len žasnúť. Jozef sa dozvie zmysel svojej životnej cesty až po dlhých rokoch. Všetko to začalo ešte v dome jeho otca jeho snami. Potom prišli konflikty, zlo, nenávisť, otroctvo, pád dolu do väzenia a povýšenie na ministerského predsedu Egypta.

Jozef tu zrazu vidí Božiu zvrchovanú ruku za všetkým tým, čo prežil. Vidí, že Boh i z materiálu ľudského zla, hriechu a utrpenia dokáže vybudovať svoju cestu pre človeka. Niekedy sa naša životná cesta môže zdať veľmi chaotická, nezmyselná, plná bolesti a utrpenia. Ale keď nám Boh ukáže zmysel toho všetkého, tak žasneme. Lenže ten zmysel nám ukáže až po rokoch, niekedy až na konci. Až keď prídeme na koniec, pochopíme aj začiatok. A nás, ktorí sa ešte len pozeráme dopredu, vyzýva k tomu, aby sme verili, že milujúcim Boha naozaj všetko slúži na dobré.

Pane, pomôž nám dôverovať Ti aj vtedy, ba najmä vtedy, keď Ti nerozumieme!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.