Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Prvá a Druhá kniha kráľov

V Prvej a Druhej knihe kráľov Dávidov syn Šalamún vybuduje veľký Izrael. Potom však zlyháva a privádza ho k občianskej vojne a napokon k zničeniu a vyhnanstvu.


Poznámka redaktora: Video nahrávka patrí do série Spoznaj Bibliu.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.