Cirkev a služba

Štedrí vo svete konzumu

VASIĽ, Bohuš: Štedrí vo svete konzumu

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Odlišní: Cirkev na Slovensku.

Bohuš Vasiľ

je kazateľom Zboru Cirkvi bratskej v Nitre. S manželkou Nataliiou majú dve krásne dcérky.