Máme čo zvestovať 2023

Choď v ústrety koncu

Daniel kapitoly 10 až 12 sú veľmi realistické – a preto aj veľmi ťažké. Paradoxne sú však aj veľmi povzbudivé pre Boží ľud – a preto sú zároveň veľmi krásne. Autor nás v nich totiž uisťuje, že uprostred utrpenia, ktoré zaživame na tomto svete, môžeme vedieť a zažívať 3 pravdy o Bohu: že vládne za oponovou, vládne v detailoch a vládne až do konca!

Bohuš Vasiľ

je kazateľom Zboru Cirkvi bratskej v Nitre. S manželkou Nataliiou majú dve krásne dcérky.