Máme čo zvestovať 2022

Nová rodina pre utekajúcich ľudí

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Máme čo zvestovať 2022.

Bohuš Vasiľ

je kazateľom Zboru Cirkvi bratskej v Nitre. S manželkou Nataliiou majú dve krásne dcérky.