Máme čo zvestovať 2023

Duchovne ohňovzdorní

Ako verne nasledovať Krista v dnešnej dobe? Žiť verne ako nasledovník Krista v 21. storočí na Slovensku je výzvou pre každého z nás. Nasledovať Boha malo vždy a všade svoje dôsledky, je tomu tak aj dnes, aj tu. Daniel 3. kapitola ukazuje Kristovým nasledovníkom ako môžu žiť v krajine, ktorá nie je ich domovom.

Bohuš Vasiľ

je kazateľom Zboru Cirkvi bratskej v Nitre. S manželkou Nataliiou majú dve krásne dcérky.