Biblia a teológia

Študijný sprievodca ku knihe Jonáš

Hoci sa už mnohí pokúšali vysvetliť význam knihy Jonáš, ako napríklad tí, ktorí ho študovali predo mnou (napr. Timothy Keller alebo Rastislav Betina), predsa som aj ja uznal za dobré dôkladne a postupne vysvetliť všetko od základov a napísať pre vás tohto sprievodcu, aby ste poznali spoľahlivosť učenia, do ktorého nás Jonáš zasväcuje.

Tento sprievodca má dva ciele. Prvým je na príklade knihy Jonáš predstaviť základné princípy práce s biblickým textom: skúmanie štruktúry a hlavných myšlienok oddielov, na to nadväzujúce premýšľanie o ich funkciách v rámci celej knihy až po to najdôležitejšie – sústredenie sa na hlavnú myšlienku a aplikáciu knihy ako celku.

Druhým cieľom je podať ucelený výklad knihy Jonáš, aby ste jej rozumeli a vedeli ju čítať aplikačne či už pre svoj vlastný duchovný život alebo pri vedení druhých.

Sprievodca neobsahuje poznámky o pôvodnom hebrejskom texte ani detailne nerieši historicko-kultúrne nuansy. Pre tie odporúčam siahnuť po technickejšom komentári.
Dokument je formátovaný tak, aby sa dal vytlačiť a zviazať do brožúry.

Šimon Evin

má vášeň pre objavovanie Božích právd v Biblii a ich odovzdávanie ďalším. Venuje sa tomu najmä v Cirkvi bratskej v Leviciach ako jeden z vedúcich mládeže, napríklad v skupinkách, 1 na 1 alebo káže. Okrem toho veľa číta, píše, prekladá, tlmočí a popri Biblii frčí na angličtine vo všetkých jej podobách. Na živote ho najviac teší nádej na jeho pokračovanie v dokonalej Božej večnosti s Kristom.