Téma - Pokušenie

Veľký múr z bavlny

Jednou z najdôležitejších volieb, ktorým ako moderní kresťania čelíme, je táto: Spasiteľ alebo tlačidlo odloženia budenia.

19. marec

Našou vecou nie je vyberať si svoju rolu, či úlohu, ktorú chceme v živote hrať. Našou úlohou je verne plniť tú, ktorú nám Boh pridelil.