Téma - Pozadie Biblie

Sex a násilie v Genezis

Pohľad na biblické príbehy, v ktorých prekračovanie Stvoriteľových noriem v oblasti ľudskej sexuality sprevádzalo násilie a viedlo ku katastrofálnym...