Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Habakuk


Habakuk sa snaží pochopiť Božiu dobrotu uprostred zla a nespravodlivosti vo svete.


Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.