Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Ezechiel 34-48

Medzi vyhnancami v Babylone Ezechiel ukazuje, že Izrael si tento rozsudok zaslúžil, ale že Božia spravodlivosť je aj nádejou do budúcnosti.

Poznámka redaktora: Video nahrávka patrí do série Spoznaj Bibliu.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.