Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Sofoniáš


Sofoniáš hlása očistný Boží súd nad Izraelom. Tento súd odstráni zlo a otvorí novú budúcnosť, v ktorej budú môcť všetci ľudia prekvitať v mieri.


Poznámka redaktora: Video nahrávka patrí do série Spoznaj Bibliu.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.