Téma - Zjednotenie s Kristom

Jednota s Kristom

Nová zmluva sa neustále vracia k pravde, že sme ako kresťania napojený na Krista. Často používa výraz "v Kristovi". Čo presne to znamená?