Biblia a teológia

Tvoja Biblia je zlatá baňa

Kristovo slovo prebýva bohato v človeku, ktorý v tomto slove zotrváva dosť dlho nato, aby objavil jeho bohatstvá ( Kol 3:16). Biblia je Božia baňa, ktorá obsahuje teologické ložiská. Každá teologická kniha, ktorá je na nej založená, je iba malým zlomkom nevyčísliteľného bohatstva Biblie. Preto vydávanie teologických kníh nemá konca.

Úžasnou vecou tejto bane je skutočnosť, že často nájdeme poklady na nečakaných miestach. Boh rád ukladá bohatstvá zjavenia do historických rozprávaní, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť nenápadné.

Jedným takých príkladov je správa o Ježišovi a Petrovi, ktorí kráčajú na vode u Matúša (Mt 14:22-33). Táto akvatúra je úžasná. Lenže ak nie sme opatrní, tak uvidíme iba zjavné zlato a väčšina nám zostane skrytá. Tu je niekoľko menej zjavných nugátov, ktoré som nedávno vykopal.

Ježiš nás necháva tvárou v tvár silným vlnám v tme

Ježiš „prikázal“ učeníkom nastúpiť na loď (Mt 14:22). Vtedy na tom nebolo nič zvláštne. Nebol to od Majstra žiaden neobyčajný príkaz. Potom je však jasné, že Boh ich vedome poslal v ústrety vetru a tme.

Po vyčerpávajúcom dni služby (nasýtení 5000) ich Boh neviedol aby si odpočinuli popri tichých vodách, ale aby veslovali proti bičujúcim vlnám takmer celú noc. Zvrchovaný Pán nás občas zámerne posiela v ústrety protivenstvám a tme, hoci sme už unavení.

Ježiš prichádza nečakanými spôsobmi v nečakanom čase

Keď Ježiš konečne prišiel k učeníkom, prišiel úplne nečakaným spôsobom – kráčal na vode. To ich natoľko prekvapilo, že ho najprv ani nespoznali (Mt 14:26). Navyše, Ježiš sa objavil až počas „štvrtej nočnej stráže“ (Mt 14:25) – medzi treťou a šiestou ráno.

Unavení učeníci  zápasili s vetrom a vlnami (a asi aj jeden s druhým) dlhé tmavé hodiny. Nepochybne pritom prosili Boha o pomoc. Podľa záznamu apoštola Jána, keď k nim Ježiš prišiel a nastúpil do lode, „loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili“ (Jn 6:21). To musela byť vítaná úľava, ale všimnite si, že táto úľava prišla až keď boli úplne vyčerpaní.

Keď Boh k nám príde vo chvíli núdze, možno príde nečakaným, neznámym a spôsobom, aj neskôr ako sme dúfali.

Pros Ježiša o nemožné veci

Petrova žiadosť od Ježiša bola nehorázna. Je celkom možné, že tento príbeh je taký známy alebo nám ho rozprávali tak faktograficky, že nás ani nešokuje. Ak je to tak, potom potrebujeme čerstvý zrak. Musíme postaviť nevyspatého seba do toho vlnami zmietaného člna uprostred noci, cítiť spŕšky morskej vody na tvári a zahliadnuť najčudesnejšiu vec, ktú sme kedy videli – Ježiša vo vzdialenosti asi troch metrov stáť na vode, ako keby bol na pevnej zemi.

Predstavte svoje nervy napäté od hrôzy v návale adrenalínu. Požiadali by sme o možnosť vystúpiť z člna a pripojiť sa k Ježišovi na vode? Túto otázku najlepšie zodpovieme, keď sa spýtame, ako často prosíme Ježiša o privilégium riskovať s ním to, čo je ľudsky nemožné. Áno, Ježiš napomenul Petra za „malovernosť“ (Mt 14:31), lenže Peter bol v tej chvíli obor viery v porovnaní s ostatnými jedenástimi. On bol jediný, ktorý prosil o nemožné s Ježišom. A Ježiš mu v tom s radosťou vyhovel.

Pána Boha teší, keď ho prosíme, aby nás urobil schopnými vystúpiť z bezpečia nášho „člna,“ aby sme s ním urobili ľudsky nemožné. On takým žiadostiam vyhovie.

Ježiš na naše prosby zvrchovane odpovedá

Tento príbeh ilustruje hlboké tajomstvo: Boh vo svojej zvrchovanosti reaguje na našu iniciatívu. Všimnite si veľmi krátky ale výstižný rozhovor medzi Petrom a Ježišom:

„Peter mu odpovedal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode!“
„(Ježiš) povedal: Poď“ (Mt 14:28-29).

Z týchto niekoľkých slov sa týči veľká teológia. Peter spoznal Ježiša ako zvrchovaného Pána celej prírody, ktorý prikázal vode, aby ho podoprela. Peter tiež vedel, že kráčať po vode si vyžaduje vieru. Nepomýlil si však svoju vlastnú vieru s mocou, ktorá by prikázala vode pod ním. Preto požiadal Ježiša, aby mu prikázal prísť k nemu. Keď mu to Ježiš prikázal, Peter prejavil vieru v Ježišovo slovo, čím Ježiša uctil. Takto Petrova viera mu pomohla kráčať po vode. Je pravda, že keď Petrova viera zoslabla, tak sa topil (Mt 14:30). Jeho výkrik Ježišovi o pomoc dokázal, že Peter vedel, kde je sila, ktorá ho môže udržať. Aj jeho výkrik bol teda prejavom Petrovej viery. A znova, Ježiš odpovedal na Petrovu vieru tým, že ho vytiahol (Mt 14:31).

Všimnite si, že Ježiš nezavolal žiadnych učeníkov, aby sa k nemu pripojili na vode. Peter iniciatívne požiadal Ježiša, či môže prísť. Odpusťte mi slovnú hračku, ale toto je hlboká teologická voda. Keby Peter nebol iniciatívne požiadal Ježiša, tak táto stránka príbehu, by nám jednoducho chýbala.  Čo by mohlo chýbať z tvojho príbehu, keby si ty iniciatívne neprosil Ježiša?

Jedine Boh má moc prikazovať skutočnosti. On nás však povzbudzuje, aby sme si žiadali v modlitbe, čokoľvek chceme (Jn 15:7) a on rád reaguje na našu vieru príkazom, ktorý odpovedá na naše žiadosti.

Kop, nachádzaj a buď obohatený

Ó, v tomto príbehu je k dispozícii oveľa viac zlata, ale čas a rozsah článku mi nedostačujú. Musím sa obmedziť. Choď, nájdi ho a budeš obohatený. Len v dvanástich veršoch sme objavili štyry teologické nugáty:

  1. Zvrchovaný Pán nás občas zámerne posiela, aj keď sme už unavení, boriť sa s protivenstvom v dezorientujúcej tme.
  2. Keď Boh príde k nám vo chvíli núdze, môže prísť neočakávaným, nerozpoznateľným a hrozivým spôsobom a neskôr, ako sme dúfali.
  3. Bohu sa páči, keď ho prosíme, aby nás uschopnil vystúpiť z bezpečia nášho „člna“, aby sme s ním urobili to, čo je ľudsky nemožné. On vyhovie takým žiadostiam.
  4. Jedine Boh mám moc prikazovať skutočnosti, ale on nás povzbudzuje žiadať si v modlitbe, čo chceme (Jn 15:7) a rád reaguje na našu vieru príkazom, ktorý odpovedá na našu žiadosť.

Biblia obsahuje viac ako 31 000 veršov – toľko veľa zlata a toľko mále času. Nikdy za svoj krátky život nevyčerpáme všetko zlato, ktoré obsahuje, ale musíme objaviť, koľko len dokážeme. Apoštol Ján povedal po troch rokoch, ktoré strávil so Slovom, ktoré sa stalo telom, toto: „Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom“ (Jn 21:25).

Nuž, písané slovo je napísané. Ale o tomto slove môžeme povedať, že keby sa malo napísať všetko, čo zjavuje, celý svet by nemal dosť miesta na knihy, ktoré boli napísané.

Poznámka editora: Preložené z anglického jazyka.
https://www.desiringgod.org/articles/your-bible-is-a-gold-mine


Vydavateľstvo: Porta libri
Formát:       A5, mäkká väzba
Jazyk:    slovenčina
ISBN:     978-80-89067-72-5
Rok vydania:    2012
Počet strán:      194

Jon Bloom

je autorom a spoluzakladateľom Desiring God. Napísal knihy Not by Sight, Things Not Seen a Don’t Follow Your Heart. S manželkou majú päť detí a žijú v Minneapolise, USA.